Kwaliteitsregistraties

De module Kwaliteitsregistraties biedt de mogelijkheid om de bewaartermijnen te beheren van vastgelegde gegevens zoals persoonsgegevens of andere (vertrouwelijke) informatie. U kunt per registratie vastleggen welke bewaartermijn van toepassing is, plaats van opslag, op welke wijze de gegevens vernietigd dienen te worden en welke medewerker daar verantwoordelijk voor is.

 Een Hoofdkantoor heeft de mogelijkheid om een kwaliteitsregistratie op te leggen aan één of meerdere vestigingen.