Release Notes

Gewijzigd op Thu, 16 Jul 2020 om 10:22 AM

Release notes

4.40.0

 • Een hoofdkantoor heeft nu de mogelijkheid zelf de bedrijfsnaam van de vestigingen te bepalen zodat deze uniform gemaakt kunnen worden.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

Flexlijsten

 • Het is nu mogelijk om de analyse selectie te downloaden als een .csv bestand voor verdere analyse in een ander software pakket.
 • De resultaten van opgelegde flexlijsten kunnen nu ook geanalyseerd worden.
 • Bij de flexlijst analyse is een optie toegevoegd om een lijst van registraties binnen een specifieke periode te zien.

Benchmarks

 • De benchmarks scores van onderliggende vestigingen kunnen nu beoordeeld worden zodat gericht bijgestuurd kan worden.
 • Bug opgelost waardoor in de benchmark widget voor het hoofdkantoor de links naar de vestigingen niet werkten.
 • Bug opgelost waardoor de instelling voor automatische snapshots per kwartaal niet goed werkte.

RFM

 • Concept registraties kunnen nu uitsluitend worden verzonden indien alle verplichte velden ingevuld zijn.
 • De accountnaam wordt nu weergegeven in het onderwerp van notificatie e-mail berichten zodat deze beter te ordenen zijn.

Kalender

 • De gebruikersnaam wordt nu weergegeven in het onderwerp van de kalender samenvattings e-mail. Hiermee is het eenvoudiger om onderscheid te maken tussen verschillende accounts.

Zoeken

 • De links bij zoekresultaten met betrekking tot de module Externe Links worden nu standaard in een nieuw venster geopend.

4.34.0

 • "De wachtwoord vergeten" functionaliteit is gewijzigd zodat deze beter aansluit bij de AVG Privacy richtlijnen.

Flexlijsten

 • Er is een nieuwe permissieregel toegevoegd waarmee admin beheerders kunnen instellen welke gebruikers flexlijstregistraties mogen verwijderen.
 • Het is nu mogelijk om Flexlijsten te archiveren

RFM

 • Afgehandelde registraties kunnen nu ook heropent worden door een beoordelaar van een hoofdkantoor zodat zij de beoordeling kunnen herzien.

4.32.0

Flexlijsten

 • Het is nu mogelijk om flexlijstregistraties naar meerdere e-mailadressen te verzenden.
 • Voorbeeldformulieren zijn uitgebreid met een tekstuele waarschuwing om te voorkomen dat gebruikers het voorbeeldformulier gebruiken voor een registratie.
 • Het tabblad analyse is uitgebreid met een analysefilter waarmee er gerichter geanalyseerd kan worden.
 • Het is nu mogelijk om flexlijsten te kopiëren.

RFM Modules (Meldingen, Klachten, Kindermishandeling, Calamiteiten en VIM/MIP)

 • De reCAPTCHA validatie bij externe registraties is versoepeld waardoor gebruikers minder expliciet hoeven te bewijzen dat ze geen robot zijn.
 • Het analysefilter bij de RFM modules maakt vanaf heden onderscheid tussen de status van een flow (actief/inactief).

Doelstellingen & Risicos

 • Verlopen of behaalde doelstellingen kunnen gearchiveerd worden.

Berichten & Notificaties

 • Het is nu mogelijk om bij interne berichten ook te verwijzen naar opgelegde onderdelen.

Verbeteren

 • Beheerders van een hoofdkantoor of maatschap kunnen opgelegde verbetermaatregelen uitbreiden met:
  • Voortgangsmomenten
  • Bestanden
  • Links & verwijzingen
  • Normverwijzingen

4.27.0

 • Er is een nieuw tabblad Bekwaamheden toegevoegd aan de module Medewerkers waarmee de dekking van de aangemaakte bekwaamheden kan worden ingevuld.
 • Het is nu mogelijk om een permissierol van een omschrijving te voorzien.
 • Als er een intern bericht verzonden wordt naar vestigingen is het nu ook mogelijk deze te sturen naar één of meerdere groepen.
 • Probleem opgelost waarbij de sortering van interne berichten afkomstig van een hoofdkantoor in het berichtenscherm verkeerd gesorteerd werden weergegeven.
 • Het is nu mogelijk om links en verwijzingen te maken naar Stakeholders.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

Module Context

 • Er is een module Context toegevoegd aan het systeem waarbinnen gebruikers al de interne- en externe issues binnen de organisatie kunnen beheren.

Aanpassingen module Doelstellingen en Risico's

 • Er is een nieuw tabblad Risico's toegevoegd waarbinnen risico's los aangemaakt en beheerd kunnen worden.
 • Binnen het wijzigen van een doelstelling zijn er mogelijkheden toegevoegd om risico's te koppelen en ontkoppelen. Tevens is het verwijderen van een risico duidelijker gemarkeerd voordat men de doelstelling opslaat.
 • Bij het verwijderen van een doelstelling heeft de gebruiker nu de keuze om alle onderliggende risico's te behouden (deze verschijnen dan in tabblad Risico's als losse doelstellingen) of definitief te verwijderen (huidig- en standaard gedrag).
 • Het is nu mogelijk om links en verwijzingen te maken naar Doelstellingen en ook naar losse Risico's.
 • Bij opgelegde doelstellingen kunnen er in de bow-tie van opgelegde risico's nu ook opgelegde verbetermaatregelen gekozen worden bij toevoegen / wijzigen van een maatregel.
 • Het tabblad Beheer is hernoemd naar Doelstellingen om beter aan te sluiten bij de rest van de tabbladen en naam van de module.

Aanpassingen aan RFM modules (Klachten, Meldingen, VIM/MIP, Calamiteiten en Kindermishandeling)

 • Indien een registratie is doorgestuurd naar een vestiging dan is binnen tabblad Beoordelen te zien wie deze registratie heeft behandeld, hoe vaak deze beoordeeld is en wat de doorlooptijd van de registratie is geweest.
 • Registraties welke zijn beoordeeld door een vestiging blijven na beoordeling zichtbaar in de vestiging. De doorgestuurde registraties zijn tevens zichtbaar in de analyse.
 • Doorgestuurde registraties zijn in de betreffende vestiging nu ook terug te vinden in de zoekresultaten.

Extern beschikbaar maken flexlijsten

 • Het is nu mogelijk om een lokale flexlijst extern beschikbaar te maken, bijvoorbeeld op de eigen website. De werkwijze is hetzelfde als bij de verschillende RFM modules. Extern beschikbaar maken is mogelijk voor actieve, complete flexlijsten waar losse registraties mogelijk zijn.
 • Elke flexlijstregistratie wordt vanaf nu voorzien van een uniek registratienummer. Dit nummer wordt ook aangegeven aan de externe melder zodat later contact mogelijk is.
 • Het is nu mogelijk om binnen flexlijsten te zoeken naar registraties op registratienummer.
 • Het registratienummer is toegevoegd aan lijsten met registraties en export mogelijkheden.
 • In de systeemconfiguratie is een instelling opgenomen waarmee beheerders kunnen instellen in welke map binnen de bestanden de gekoppelde bestanden aan een externe flexlijstregistratie moeten worden geplaatst als deze binnen komen. Alle gekoppelde bestanden worden voorzien van het registratienummer zodat deze snel terug te vinden zijn.

(Interne) audits

 • De inhoud van de module Context is nu inzichtelijk voor auditoren.
 • Ook de schema weergave van de Processen is nu beschikbaar tijdens het beoordelen van een vestiging / klant.
 • Indien er een standaard eindconclusie beschikbaar is dan zal deze bij het afhandelen van een rapportage direct worden ingevuld.

4.26.0

 • Er kan vanuit het maatregelen overzicht van de module Doelstellingen en risico's direct doorgeklikt worden naar het gelinkte item bij een maatregel.
 • Filter mogelijkheden binnen de modules Activiteiten, Onderhoud en Interne audits zijn gelijk getrokken met de nieuwe weergave zoals deze is geïntroduceerd bij verbeteren.
 • Probleem opgelost waarbij de verantwoordelijke niet zichtbaar was in de lijstweergave van de Kalender.
 • De labels en uitlegteksten bij het opstellen van een PI zijn aangepast om deze duidelijker te maken.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

RFM (Calamiteiten, Klachten, Kindermishandeling, Meldingen, VIM / MIP)

 • Alle instellingen van alle RFM modules zijn gelijkgetrokken. Dit houdt in dat er geen verschillen meer zitten in de mogelijke configuratie binnen een module. Enige uitzondering op deze regel is het feit dat een VIM / MIP of Kindermishandeling registratie altijd een beoordeling vereist terwijl dit in de andere modules een optie is (direct afhandelen zonder beoordeling). Tevens is er voor elke module een systeeminstelling toegevoegd waarmee de beheerder van uw kwaliteitssysteem kan aangeven of registraties van andere gebruikers zichtbaar dienen te zijn onder tabblad Registreren binnen de betreffende module. Voorheen was dit bij VIM / MIP en Kindermishandeling standaard niet zo. Andersom geldt dit nu ook voor de andere modules. Wilt u bijvoorbeeld geen klachten zien die zijn geregistreerd door andere gebruikers, dan kunt u dit ook zo instellen. De instellingen zijn standaard zo ingesteld dat er voor de huidige werking van uw systeem niets is veranderd.
 • In de anonimiseringsfunctionaliteit, welke wij geïntroduceerd hebben in versie 4.25.0, is nu ook de mogelijkheid toegevoegd om tekstvelden ingevuld bij gekozen radio- of checkbox opties te anonimiseren. Hiermee kan nu alle tekstuele data in een registratie anoniem gemaakt worden.
 • Indien men op meerdere registratieflows kan registreren werd voorheen een tussenformulier getoond waar de gewenste registratieflow gekozen moest worden. Dit bleek voor veel gebruikers verwarrend. Dit scherm is nu omgezet naar een lijst waarin men de gewenste registratieflow kan aanklikken zoals dit in de module Flexlijsten ook het geval is. Indien er slechts 1 registratieflow beschikbaar is dan zal deze stap vanzelfsprekend over geslagen worden.
 • Het is nu mogelijk om een registratie direct af te handelen of te verzenden als men een registratie toevoegt. Voorheen kon dit alleen vanaf de bekijk- of wijzigpagina na opslaan.
 • Het is nu mogelijk ook links en verwijzingen te maken naar de bekijkpagina of het registratieformulier van een registratieflow.
 • Het is voor vestigingen nu mogelijk om bij een opgelegde registratieflow via wijzigen de e-mailstellingen in te stellen. Let op dat hier alleen opgelegde flows weergegeven worden waar e-mailinstellingen gedaan kunnen worden of geschikt zijn om extern beschikbaar te maken.
 • Voor hoofdkantoren met onderliggende vestigingen is het nu mogelijk om een registratie te laten beoordelen door een onderliggende vestiging. Dit kan alleen met een eigen flow, dus niet via Opleggen. Bij het maken van een registratie verschijnt er in de werkbalk een extra knop Verzenden naar vestiging. Als men op deze knop klikt kan er een vestiging gekozen worden waar de registratie naartoe moet. Binnen de vestiging verschijnt de registratie op het tabblad Beoordelen. Zodra de vestiging de beoordeling als afgehandeld aanmerkt komt deze weer terug in het hoofdkantoor op het tabblad Beoordelen. Het hoofdkantoor kan de registratie dan definitief afhandelen of indien de afhandeling niet akkoord is weer terugsturen naar de vestiging.

Verbeteren

 • Er is een prioriteitsveld toegevoegd aan verbetermaatregelen waarmee deze geclassificeerd kunnen worden.
 • Er zijn aanpassingen gedaan aan de overzichtslijst van de verbetermaatregelen om deze duidelijker te maken. Zo zijn de gegevens van de gekoppelde medewerker, prioriteit en verbetercategorie toegevoegd aan de lijst. Het veld Analyse heeft hier plaats voor gemaakt. Tevens is het nu mogelijk om de lijst te filteren op deze nieuwe kolommen. Hier is het reeds bestaande statusfilter aan toegevoegd en verwijderd uit de werkbalk.
 • Het is nu mogelijk om bij een verbetermaatregel zogenaamde voortgangsmomenten te definiëren. Deze voortgangsmomenten worden tevens op de Kalender weergegeven en zijn individueel af te boeken zolang de verbetermaatregel loopt.
 • De geplande voortgangsmomenten en einddatum van de maatregel worden nu ook weergeven in het maatregelenoverzicht binnen de module Doelstellingen en Risico's.

(Interne-) auditoren

 • De modules Stakeholders en Doelstellingen en Risico's zijn nu ook inzichtelijk tijdens het beoordelen van de klant.

Normen

 • Er is in de module Normen een tabblad toegevoegd waarmee men paragrafen van de beschikbare normen kan uitsluiten. Indien men een paragraaf uitsluit dan is deze niet meer te kiezen bij het maken van een normverwijzing en verschijnen de reeds gemaakte verwijzingen naar deze paragraaf niet meer op de overzichtspagina's.
 • Het is nu mogelijk om normverwijzingen toe te voegen bij de volgende zaken: Activiteiten, Externe links, Verbetermaatregelen, Interne audits, Onderhoudsitems, PI's, Processen, Kwaliteitsregistraties, Leveranciers en registratieflows binnen alle RFM modules.

4.25.0

 • Anonimiseren registraties binnen RFM modules: Het is nu mogelijk om als beoordelaar tekstvelden binnen een gedane registratie aan te passen met als doel gegevens te anonimiseren welke na beoordeling niet meer in het systeem zouden moeten staan. Denk hierbij aan patiëntgegevens of andere persoonlijke gegevens.
 • Het is nu mogelijk om eigen links en verwijzingen toe te voegen aan een opgelegde Stakeholder.
 • Probleem opgelost waarbij binnen de modules Doelstellingen en Risico's en Flexlijsten regeleinden in omschrijvingsteksten niet goed werden weergegeven.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

4.24.0

 • Binnen het samenstellen van een stroomschema is het nu mogelijk om tekst over meerdere regels te plaatsen binnen de verschillende elementen. Hierdoor heeft de gebruiker meer controle over de grootte van deze elementen.
 • Op de plaatsen waar men opmaak aan teksten mee kan geven is het nu mogelijk om kopteksten en lijsten (genummerd en ongenummerd) te maken.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

(Interne) auditoren

 • Het is nu mogelijk om flows en antwoordgrafieken van de modules VIM / MIP, Klachten, Meldingen, Calamiteiten en Kindermishandeling in te zien tijdens het beoordelen van een klant / vestiging.
 • Tijdens het beoordelen van een klant / vestiging is nu mogelijk om de formulieren en antwoordgrafieken van de module Flexlijsten in te zien.

4.23.0

 • Het is nu mogelijk om in de modules VIM / MIP, Klachten, Meldingen, Calamiteiten en Kindermishandeling een documentpaneel toe te voegen aan de registratieformulieren. Dit is ook beschikbaar voor formulieren welke extern beschikbaar zijn. Hiermee kan de gebruiker die de registratie doet bestanden bijvoegen zonder daadwerkelijk toegang te hoeven hebben tot de module Bestanden (dit is alleen nodig als men de toegevoegde bestanden na koppelen wenst te bekijken).
 • Er is een extra weergave toegevoegd op het tabblad Schema binnen de module Processen, waarmee in 1 oogopslag alle documenten in een proces en alle onderliggende procedures worden weergeven. Deze weergave kan tevens middels de Configuratie als standaard weergave binnen dit tabblad worden ingesteld.
 • Er is een probleem opgelost waar gebruikers zonder wijzigpermissie toch meldingen over het doorplannen van items in hun berichtenscherm kregen.
 • De optie om de samenvatting van het berichtenscherm te ontvangen in een tekstformaat is komen te vervallen. Alle samenvattingen worden nu in een html formaat verstuurd.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

Hoofdkantoren en maatschappen (vestigingen)

 • Het is nu mogelijk om centraal een stroomschema samen te stellen bij een procedure binnen het tabblad Onderdelen. Dit stroomschema wordt vervolgens weergegeven bij alle vestigingen welke toegang hebben tot de procedure.
 • Er is een nieuwe mogelijkheid toegevoegd om in de module Vestigingen groepen samen te stellen. Deze groepen kunnen vervolgens gebruikt worden in het oplegcomponent op alle plaatsen waar items opgelegd worden. Hiermee kunnen bij het opleggen snel items aan een groep vestigingen opgelegd worden. Als later de groep uitgebreid of ingeperkt wordt, dan worden alle items die gekoppeld zijn aan deze groep direct bijgewerkt naar de nieuwe samenstelling.
 • Via tabblad Beheer binnen het hoofdkantoor kan een selectie van Activiteiten beschikbaar gesteld worden aan vestigingen zodat zij deze kunnen inladen in hun eigen systeem (zonder gebruik te hoeven maken van een fysiek eqml bestand). Deze optie kan handig zijn als het hoofdkantoor de activiteiten wel beschikbaar wil stellen, maar de vestiging de vrijheid wil geven in de planning en alle gegevens buiten de naam (deze is niet aan te passen door de vestiging met het oog op toekomstige analyse mogelijkheden). Is dit wel zo dan dient het hoofdkantoor gebruik te maken van het tabblad Opleggen.
 • In de module Vestigingen kan nu als hoofdkantoor per vestiging een debiteurnummer ingesteld worden. Welke gebruikt kan worden om vestigingen te identificeren in exports en gegevens te koppelen met andere systemen welke ook dit veld bevatten. Deze optie is vooral handig voor hoofdkantoren met hele grote groepen vestigingen.
 • Het is nu mogelijk om van opgelegde RFM flows welke lokaal worden afgehandeld toch een export te maken. Binnen deze export worden de gegevens geanonimiseerd en alleen meetbare velden weergegeven (zoals dit ook in het analyse scherm gebeurd in de grafische weergave).

4.22.0

 • Voor risico's met strategie Verminderen binnen de module "Doelstellingen en risico's" kan nu ingesteld worden hoe de score bepaald word. Het standaard gedrag is Automatisch. De score wordt dan bepaald aan de hand van de aangemaakte Oorzaken, Gevolgen en Maatregelen binnen de bow-tie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor Zelf bepalen. De elementen in de bow-tie hebben dan geen invloed op de score en u dient de frequentie en impact handmatig op te geven.
 • Middels configuratie instellingen in het "Profiel" kan een gebruiker nu ook dagelijks een overzicht van geplande items op de "Kalender" ontvangen per email. Er kan gekozen worden op welke dag(en) deze email gestuurd dient te worden, de weergave van deze email en van welke periode de items getoond dienen te worden. Indien men gebruik maakt van een niet-admin account dan kan ook aangegeven worden of alleen items direct toegewezen aan de bijbehorende medewerker van deze gebruiker getoond dienen te worden in de email.
 • Het is nu mogelijk Bestanden te koppelen tijdens het beoordelen van registraties in de RFM module "Meldingen".
 • Het veld "Afgerond?" binnen module Bestanden is aangepast naar "Notificaties ontvangen?" en voorzien van extra uitleg. Dit veld zorgde voor veel verwarring omdat dit ten onrechte werd gezien als een accorderingsfunctie. De nieuwe tekst reflecteert de werking van deze optie beter.
 • Er is een optie toegevoegd om het bedrijfslogo te verwijderen vanaf de detailpagina van de bedrijfsgegevens.
 • Probleem opgelost waardoor tekstvakken in samengestelde flexlijstformulieren of RFM-formulieren niet de juist ingestelde hoogte kregen in het registratieformulier.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

Aanmaken stroomschema's bij procedures

Binnen de module "Processen" is nu een mogelijkheid toegevoegd om stroomschema's te kunnen maken in tabblad "Beheer". Hiermee heeft een gebruiker de vrijheid om, met behulp van een aantal vaste stroomschemaelementen, de procedure een stroomschema op te maken. De vormgeving van de verschillende elementen zoals de kleur van de figuren en de dikte van de lijnen kunnen aangepast worden. Ook is het mogelijk om "Bestanden" en "Links en verwijzingen" te plaatsen bij elementen zodat er direct vanuit het schema doorgeklikt kan worden.

Hoofdkantoren en maatschappen (vestigingen)

 • Het is nu mogelijk om opgelegde geplande items toe te wijzen aan een lokale medewerker binnen een vestiging. Dit zorgt ervoor dat deze items ook meegenomen worden in het persoonlijke filter van een medewerker en maakt het verdelen van centraal verwachtte taken mogelijk. Deze functionaliteit is beschikbaar binnen tabblad "Medewerker toewijzen" binnen de module "Kalender".
 • Binnen de module "Doelstellingen en risico's" zijn diverse mogelijkheden toegevoegd voor vestigingen met betrekking tot opgelegde items. Zo kunnen vestigingen nu risico's toevoegen aan opgelegde doelstellingen en risico's (tijdelijk) deactiveren. Indien een risico de strategie verminderen heeft kan de vestiging ook de bow-tie bewerken. Zo kan men oorzaken, gevolgen en maatregelen tijdelijk deactiveren maar ook nieuwe oorzaken, gevolgen of maatregelen toevoegen. Hiermee kan de vestiging een verfijning aanbrengen in de doelstellingen en risico’s die centraal aangeboden/opgelegd worden.

4.21.0

 • Wijzigingen in het Handboek worden vanaf nu bijgehouden. Wijzigingen kunnen worden toegelicht en het is mogelijk om het overzicht van alle wijzigingen te raadplegen.
 • Het is nu mogelijk om activiteiten te exporteren en importeren middels een eqml bestand.
 • Er kunnen nu ook bestanden gekoppeld worden aan het resultaat van een opgelegde verbetermaatregel.
 • De statusbepaling van een maatregel, waar een meetbare PI aan gekoppeld is, binnen de module Doelstellingen en Risico's is aangepast naar aanleiding van de mogelijkheid om afwijkende registraties op een PI te verklaren / accepteren.
 • Stakeholders zijn toegevoegd als gegevensbron mogelijkheid binnen module Flexlijsten en alle RFM modules.
 • Het was mogelijk om pop-up schermen te sluiten door op de zwarte laag eromheen te klikken waardoor gegevens verloren konden gaan. Dit is nu niet meer mogelijk en dient men van de sluitknop gebruik te maken.
 • Er is een probleem met het printen van het functies en medewerkers overzicht opgelost waardoor kolommen niet recht onder elkaar stonden op de afdruk.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

Nieuwe module Stakeholders

Er is een nieuwe module Stakeholders toegevoegd. Met deze module brengt u de voor uw organisatie relevante stakeholders in kaart en classificeert u deze volgens het belang en de invloed en/of macht van een stakeholder. Deze module sluit aan bij de eerder geïntroduceerde Doelstellingen en Risico’s module en vloeit eveneens voort uit het High Level Structure (HLS) gedachtegoed.

Hoofdkantoren en maatschappen

 • Het is nu ook mogelijk om een doelstelling, en alle onderliggende elementen zoals risico's op te leggen aan vestigingen. Vooralsnog kunnen vestigingen de opgelegde doelstelling alleen inkijken. In een volgende release kunnen zij ook risico's, oorzaken, gevolgen en maatregelen gaan toevoegen en eventueel deactiveren.
 • Binnen de nieuwe module Stakeholders is het ook mogelijk om stakeholders op te leggen aan vestigingen.
 • Het bekijken van de resultaten van een opgelegde verbetermaatregel is overzichtelijker gemaakt. Zo zijn nu alle betrokken vestigingen in de lijst aanwezig en zijn individuele registraties volledig te bekijken.
 • Het is nu ook mogelijk om als hoofdkantoor of maatschap bij opgelegde items links en verwijzingen aan te maken naar andere opgelegde items.
 • Vestigingen kunnen nu ook opgelegde items kiezen bij het aanmaken van nieuwe verwijzingen. Tevens zijn filteropties (Alle, Eigen items, Opgelegde items) toegevoegd om het zoeken naar de juiste verwijzing eenvoudiger te maken.

PI's

 • Het is nu mogelijk om afwijkende registraties te verklaren zodat er een beter beeld ontstaat van de gedane registraties. Registraties worden ook weergegeven in kleur in de grafieken en de tabel.
 • Indien er registraties gedaan zijn op een kwantitatieve PI zijn de instellingen van de PI vanaf dat moment geblokkeerd. Wijzigingen in de normvoorwaarde zijn dan niet meer mogelijk.
 • Het is nu mogelijk om een PI als basis te gebruiken voor een nieuwe PI middels de functie Kopiëren. Alle gegevens van de gekopieerde PI worden alvast ingevuld en u kunt vervolgens de planning, documenten en andere gegevens toevoegen / wijzigen. Met deze functie kunt u snel een PI met iets andere normvoorwaardes inzetten mocht dit nodig zijn.

Flexlijsten

 • Binnen de configuratie kan nu worden aangegeven of registraties alleen via de planning gedaan kunnen worden of ook los. Indien dit het geval is dan verdwijnt de flexlijst uit het registratiewidget en verdwijnt de losse registratieknop.
 • Het is nu mogelijk om het aangemaakte formulier te bekijken vanaf de bekijkpagina van de flexlijst.
 • Bij het samenstellen van het registratieformulier is het nu mogelijk om helpteksten aan te geven bij de velden.

4.20.0

 • Er is een probleem opgelost indien men een RFM formulier extern beschikbaarstelde met daarop gegevensbronvelden.
 • In de lijst met statussen, welke gebruikt kunnen worden bij een RFM flow, waren de namen van de statussen aanklikbaar en verwezen deze naar een incorrecte pagina. Dit is gecorrigeerd.
 • Er is een probleem opgelost dat er voor zorgde dat interne berichten verschenen bij de ontvangen berichten vóór de gespecificeerde verschijndatum.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

Doelstellingen en Risico’s

Deze release hebben wij de module Doelstellingen en risico’s aan uw systeem toegevoegd. Deze module stelt u in staat om op een gestructureerde manier vanuit de doelstellingen van uw organisatie uw kwaliteitssysteem vorm te geven en aan te sturen. Bij elke doelstelling kunt u risico’s definiëren en een strategie kiezen hoe er met de risico’s omgegaan wordt. Kiest u verminderen als strategie dan werkt u het risico verder uit in een intuïtief Bow-tie schema. Uit het overzicht van oorzaken en gevolgen volgen maatregelen welke gekoppeld zijn aan bestaande elementen zoals verbetermaatregelen, prestatie indicatoren, interne audits en meer.

Op deze manier worden alle actieve elementen van uw systeem via risico’s gekoppeld aan doelstellingen en krijgt de PDCA cyclus meer richting. In één oogopslag kunt u aan de hand van alle maatregelen beoordelen of de doelstellingen op koers liggen en de bijbehorende risico’s beheerst worden. Deze opzet sluit naadloos aan bij de High Level Structure en het risico gestuurd denken dat ten grondslag ligt aan de meeste nieuwe ISO normen zoals de ISO 9001, 14001 en 27001.

Aan de slag

Voor een uitleg over het inrichten en gebruik van de module verwijzen we u graag naar de uitleg op het klantportaal.

Hoofdkantoren en maatschappen

Voor hoofdkantoren en maatschappen is de module nog niet beschikbaar. Onze planning is om het opleggen van Doelstellingen vanuit een hoofdkantoor of maatschap de eerstvolgende release op te leveren. In eerste instantie zal het alleen om het opleggen van een complete doelstelling gaan. Naar aanleiding van de feedback uit de praktijk zullen we functionaliteiten ontwikkelen waarmee vestigingen de opgelegde doelstellingen meer naar de eigen situatie kunnen vormen.

4.19.0

 • Een gebruiker kan nu in zijn Profiel instellen in welke weergave de Processen standaard dienen te worden getoond in tabblad Schema zoals dit ook al mogelijk was voor het tabblad Overzicht.
 • Het is nu mogelijk om in de module Interne audits ook aan de audit zelf Bestanden te koppelen.
 • Het is nu mogelijk om normverwijzingen toe te voegen aan onderleggers binnen de HaZo24 boom.
 • Normverwijzingen welke door een hoofdkantoor zijn toegevoegd verschijnen nu ook bij de vestigingen in de verschillende schermen en in het Normenoverzicht.
 • Medewerkerskeuze bij het afhandelen van een activiteit of onderhoudsitem wordt nu geforceerd om te voorkomen dat gebruikers de afhandeling opslaan zonder bewust een keuze te maken.
 • Componenten (met uitzondering van het plancomponent) worden verborgen op de detailpagina van een item indien er geen selectie is gemaakt.
 • Weergave van Links en verwijzingen bij een proces of procedure is aangepast om de leesbaarheid te vergroten.
 • Logo Symantec vervangen door informatie over certificering en informatiebeveiliging.
 • Probleem opgelost waardoor het medewerkersfilter in de Kalender aangepast werd nadat men een activiteit afgehandeld had.
 • Probleem opgelost waardoor verbetermaatregelen niet getoond werden indien er gebruik werd gemaakt van het medewerkersfilter in de Kalender.
 • Teksten in permissies van module Externe links gecorrigeerd.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

Uitbreiding mogelijkheden Q-knop menu

In deze versie zijn er diversie optimalisaties aan het Q-knop menu gedaan. Van vele gebruikers hebben wij vernomen dat zij graag dit menu zouden willen personaliseren. In versie 4.19.0 is dit nu mogelijk gemaakt. Gebruikers kunnen uit de beschikbare modules een in groepen opgedeeld menu samenstellen via de optie Mijn Menu. Verder zijn de tabbladen opgenomen onder de weergegeven modules om sneller te kunnen navigeren. Hieronder sommen wij de aanpassingen en nieuwe mogelijkheden op:

 • De Q-knop bestaat nu uit 3 menu's (Mijn Menu, Snelstart menu (samen te stellen door de beheerder voor alle gebruikers) en Alle modules (huidige weergave)).
 • Alle gebruikers kunnen Mijn menu naar eigen wens inrichten.
 • Gebruikers kunnen via het Q-knop menu of via hun Profiel instellen welk menu standaard getoond dient te worden en of de tabbladen van deze modules weergegeven dienen te worden.
 • Achter elk menu wordt het aantal beschikbare modules weergegeven.
 • De secties Gerelateerde modules en Recente modules zijn komen te vervallen.
 • Uitgebreide uitleg over het personaliseren en gebruik van de Q-knop is beschikbaar op het klantportaal.

Herinrichting module Berichten en notificaties

De module Berichten en notificaties heeft in deze versie een nieuwe invulling gekregen. Zo is het tabblad Overzicht samengevoegd met tabblad Interne berichten in het nieuwe tabblad Berichten. Dit betekend dat de Interne berichten en Systeemberichten nu in één tabblad binnenkomen. Ongelezen berichten verschijnen vetgedrukt in het overzicht en de oorsprong van de berichten wordt door middel van kleuren aangegeven. Functionaliteiten betreffende de berichten zijn verder niet aangepast. Naast het nieuwe Berichten tabblad is ook een nieuw tabblad Notificaties toegevoegd. Hierin verschijnen alle Waarschuwingen en Notificaties zoals u deze ook in het Berichtenscherm op de startpagina aantreft. Zo heeft u een helder overzicht van alle zaken waar u direct of op korte termijn aandacht aan dient te schenken. Dit tabblad is tevens te bereiken door te klikken op de modulenaam boven het berichtenscherm.

Nieuwe mogelijkheden Flexlijsten en RFM modules

Naar aanleiding van feedback op de Flexlijsten en RFM modules hebben wij in deze versie diverse aanpassingen gemaakt om de mogelijkheden en het gebruiksgemak van deze modules te vergroten. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • In zowel Flexlijsten als bij de RFM modules is het nu mogelijk om een meervoudig selectieveld toe te voegen aan 1 van de formulieren waarmee tijdens registraties meerdere opties gekozen kunnen worden.
 • In zowel Flexlijsten als bij de RFM modules is het nu mogelijk om een gegevensbronveld toe te voegen aan 1 van de formulieren. Met dit veldtype kan er bij het invullen van het formulier een keuze gemaakt worden uit een dynamische lijst welke gevoed word uit een andere module binnen het kwaliteitssysteem. Gebruiker kan bij het samenstellen van het formulier kiezen welke bron gebruikt moet worden (keuze uit: Medewerkers, Leveranciers, Functies, Handboekteksten, Processen en Procedures) en hoe het veld in het formulier gepresenteerd dient te worden (keuze uit: Selectieveld, Meervoudig selectieveld, Radiobutton(s) of checkbox(en)).
 • Gebruikers kunnen nu in de Flexlijsten bij optievelden (Selectieveld, Meervoudig selectieveld, Radiobutton(s) of checkbox(en)) de volgorde van de opties zelf bepalen zoals dit ook al bij de RFM modules het geval was.
 • In de analyse van Flexlijsten kan er nu doorgeklikt worden op de gegeven antwoorden om een overzicht te krijgen van alle registraties waar het gekozen antwoord is gegeven.

(Interne) Auditoren

 • Versiebeheer op de processen is nu inzichtelijk tijdens het auditten.
 • Het inkijken van klantgegevens tijdens een audit is geoptimaliseerd om beter om te gaan met wijzigingen in de inhoud en meer overzicht te bieden.

4.18.1

 • Voor losse accounts welke niet met een standaard handboek werken is vanaf nu de mogelijkheid aanwezig om Processen, Procedures en Stappen te exporteren en importeren via een EQML bestand.
 • Voor beheerders is in het Profielmenu in de werkbalk een snelkoppeling naar de configuratie in de Systeemmodule toegevoegd.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

Nieuwe module Normen

Er is een nieuwe module Normen toegevoegd waarmee een overzicht getoond kan worden van alle beschikbare normen en de manier hoe de paragrafen binnen het systeem zijn gedekt middels de aangemaakte normverwijzingen. De weergave van normen is afhankelijk van het inschakelen hiervan door uw beheerder in de module Systeem. De voorheen beschikbare normen zijn alvast aangezet voor u. Als u onder een hoofdkantoor valt dan zijn alle normen van het hoofdkantoor niet uit te schakelen. Indien een norm wordt uitgezet dan blijven de verwijzingen op de achtergrond wel bewaard maar worden deze niet meer weergegeven. Tevens is het niet meer mogelijk om nieuwe verwijzingen naar deze norm te maken. Indien u de norm weer inschakelt dan worden deze gegevens automatisch weer beschikbaar en is verwijzen weer mogelijk.

Per gebruiker heeft u nu ook de mogelijkheid om in het Profiel de beschikbaarheid van de normverwijzingen in het Handboek en de Processen te bepalen. Voor beheerders staat deze instelling standaard aan. Voor overige gebruikers staat deze standaard uit. Als beheerder dient u ook de module Normen beschikbaar te maken bij uw gebruikers als u hen inzicht wilt laten hebben en toegang laten krijgen tot de weergaveinstelling.

4.18.0

 • Het is nu mogelijk om verwijzingen naar de norm te maken vanuit het handboek en bij de procedures. In de volgende release zal hier ook een totaaloverzicht voor worden toegevoegd.
 • Het interne link component is hernoemd naar "Links en verwijzingen". Tevens is het mogelijk om "Externe links" te koppelen in het component.
 • Het koppelen van links aan stappen in het procesmodel vindt vanaf deze release plaats via het "Links en verwijzingen" component.
 • Het is nu mogelijk om aan Activiteiten, Onderhoudsitems en PI's bestanden te koppelen.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

Versiebeheer op processen

In deze release is de eerste implementatie van het versiebeheer op "Processen" toegevoegd. Dit houdt in dat wijzigingen in de processen worden bijgehouden en dat er ook een toelichting gegeven kan worden bij deze wijzigingen. In het overzicht van de gemaakte wijzigingen kan men ook zien wat er precies is veranderd in de gegevens. Tevens is het mogelijk om de wijzigingen in een bepaalde periode naar voren te halen. Let op: het loggen van wijzigingen gaat pas vanaf dit moment van start. Mutaties voor deze release zijn niet inzichtelijk.

 • Er is een nieuwe module "Externe links" toegevoegd aan het systeem. Hiermee kunt u externe links aanmaken welke u binnen het "Links en verwijzingen" component kunt linken. Tevens is een widget beschikbaar waarmee u belangrijke externe links op uw dashboard kunt plaatsen.

4.17.0

 • Gebruikers welke geplande items mogen zien in de verschillende modules kunnen deze nu ook zien in de "Kalender" zelfs indien zij geen permissie hebben om deze geplande items ook daadwerkelijk af te boeken.
 • Het is nu mogelijk om direct meerdere bestanden (met dezelfde eigenschappen) toe te voegen aan de module "Bestanden" via de knop "Meerdere toevoegen". Dit kan vooral handig zijn bij het overzetten van grote hoeveelheden bestanden naar uw kwaliteitssysteem. Na het toevoegen zijn de toegevoegde bestanden individueel aan te passen.
 • De standaard sortering voor bestanden is aangepast van "Documentnummer" naar "Naam". Voor alle bestaande accounts is deze nog ingesteld op de oude waarde. Deze instelling is aan te passen door de beheerder van uw account in de module "Systeem".
 • Het is nu voor een gewone gebruiker mogelijk op het tabblad "Configuratie" binnen de module "Profiel" in te stellen of de "Kalender" standaard wordt gefilterd op de aan zijn account gekoppelde medewerker.
 • De standaard weergave instelling voor "Risicomanagement" is nu "Tabel" in plaats van "Boomstructuur". U kunt deze instelling aanpassen naar uw wens in tabblad "Configuratie" binnen de module "Profiel". Indien u al een instelling had opgeslagen dan is deze uiteraard niet aangepast.
 • Het bestandstype voor Visio bestanden van Office 2010 en hoger (.vsdx extensie) is nu toegestaan bij het toevoegen van bestanden.
 • Diverse aanpassingen en optimalisaties.

Snelheid systeem

Naar aanleiding van verschillende klachten over de laadtijden van het systeem is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Hierin hebben we de programmeercode, de databases en de technische infrastructuur van onze servers tegen het licht gehouden. Dit heeft een aantal substantiële verbeteringen opgeleverd die we meteen met deze release hebben kunnen realiseren. Dit heeft helaas ook als gevolg gehad dat we een paar geplande functionaliteiten hebben moeten opschuiven. De belangrijkste is versiebeheer in de module "Processen".

Het onderzoek is nog niet geheel afgerond en zal nog enkele weken duren. Gezien het risico van slechte performance zal een proactieve analyse op de performance een vast onderdeel van elke release worden. Naast de inzet van professionele analysesoftware zullen we ook onze leverancier voor de hosting en het serverbeheer hierin betrekken.

Van bovenstaande activiteiten zult u verder geen hinder ondervinden. Mocht u tegen trage laadtijden aanlopen zou u dit dan via het feedbackformulier aan ons willen melden? U vind de link voor het versturen van "Feedback" onderaan elke pagina in het systeem.

Aanpassingen module processen

 • Er is een tabblad "Schema" toegevoegd aan de module "Processen". Op deze pagina worden alle processen en procedures schematisch weergegeven. Tevens bestaat de mogelijkheid om direct door te klikken naar de inhoud van de getoonde elementen.
 • U kunt de weergave van onderliggende de procedures en de kleur instellen bij het wijzigen van een proces op het tabblad "Beheer".
 • De tekstuele overzichten van de procedures zijn aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Tevens hebben alle getoonde elementen nu dezelfde opmaak.
 • Het is nu mogelijk om bij een stap aan te geven dat men in de kolom actie de stapnaam en omschrijving wenst te gebruiken in plaats van een opzichzelfstaand actie element. Vaak zijn deze teksten namelijk hetzelfde. Het aanmaken van een eigen actie element blijft uiteraard nog steeds mogelijk.

Dashboard

 • Het "Kalender" widget op het "Dashboard" is nu configureerbaar. U kunt hiermee de weergave en de getoonde periode instellen. Tevens bestaat voor gewone gebruikers de mogelijkheid om de inhoud standaard te filteren op de aan hun gebruiker gekoppelde medewerker zodat alleen relevante kalenderitems worden getoond. U kunt het widget configureren / toevoegen in tabblad "Beheer" van het "Dashboard".
 • Systeemberichten verdwijnen nu na het bekijken automatisch uit het berichtenscherm op de startpagina. Deze berichten zijn daarna uiteraard nog wel te raadplegen binnen de module "Berichten en notificaties".

Importeren / Exporteren

 • Het is nu mogelijk om eigen handboekhoofdstukken, en alle onderliggende hoofdstukken, te exporteren naar een .eqml bestand en deze vervolgens weer te importeren.
 • Het is nu mogelijk om eigen HaZo24 protocollen, en alle onderliggende stappen, te exporteren naar een .eqml bestand en deze vervolgens weer te importeren.

Maatschappen en hoofdkantoren

 • Het is nu voor een hoofdkantoor mogelijk om in de module "Vestigingen" per vestiging in te stellen vanaf wanneer men opgelegde geplande items te zien krijgt. Hiermee wordt voorkomen dat nieuwe vestigingen onnodig geconfronteerd worden met niet afgeronde items uit het verleden. Het hoofdkantoor krijgt meer controle over het moment van verschijnen van de items. Alle overzichten (Centrale planner en detailpagina's geplande items) zijn aangepast zodat de juiste aantallen worden weergegeven.
 • Binnen een vestiging verschijnen de geplande items nu alleen nog vanaf de ingestelde datum in het hoofdkantoor. Deze is standaard ingesteld op de registratiedatum van elk account en geldt alleen voor opgelegde items.

4.16.0

Het personaliseren van uw startpagina gaat vanaf nu een stuk eenvoudiger. De nieuwe persoonlijke startpagina kunt u middels geoptimaliseerde widgets en layoutonderdelen simpel naar uw eigen hand zetten. Alle bestaande startpagina's zijn voor uw gemak reeds omgezet naar de nieuwe variant. Doordat de widgets los geladen worden zal ook de snelheid van de startpagina aanmerkelijk verbeteren.

Het is nu mogelijk om de kalender te filteren op een medewerker. Alle items welke direct of via zijn of haar functie aan de gekozen medewerker zijn gekoppeld zullen dan alleen nog worden weergegeven. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om alle items weer te geven. Eigen aangemaakte gebruikersaccounts zullen standaard binnenkomen op de kalender welke is gefilterd op de aan hun account gekoppelde medewerker.

 • Het is nu mogelijk om bestanden te accorderen per gebruiker om zo aan te tonen dat het bestand goedgekeurd is voor gebruik binnen de organisatie. Hier is tevens een permissie voor toegevoegd.
 • Het is nu mogelijk om een bestand als gelezen te markeren om zo te kunnen zien welke gebruikers binnen de organisatie het bestand hebben doorgenomen.
 • Naast het kopiëren van een eigen permissierol is het nu ook mogelijk om een opgelegde rol te kopiëren binnen een vestiging. De nieuwe rol is vervolgens volledig naar eigen wens aan te passen.
 • Diverse optimalisaties en correcties.

Plancomponent

 • De dagplanning van het plancomponent is volledig herzien. Waar men voorheen een datum moest kiezen en deze daarna ook nog moest toevoegen aan de lijst is dit nu veranderd in een overzichtelijke kalender waarin direct één of meerdere dagen zijn te selecteren. Tevens bestaat de mogelijkheid om alle dagen van dezelfde weekdag te aan- of uit te zetten voor deze maand door middel van het klikken op de weekdag boven deze dagen.
 • In de maandplanning is het nu mogelijk direct alle maanden in een kwartaal aan- of uit te zetten door middel van het klikken op het kwartaal boven deze maanden.
 • Er is een dynamisch filter toegevoegd waarmee de vaak lange lijst van geplande items overzichtelijker word. Het filter toont de jaren waarin items gepland zijn en de aantallen. Het filter verschuift automatisch mee als men nieuwe items plant of een ander jaar selecteert waardoor alleen de geplande items in dat jaar worden weergegeven. Tevens bestaat de optie alsnog alle geplande items weer te geven.

Flexlijsten

 • Er is een nieuw tabblad Registeren toegevoegd aan de module Flexlijsten waarmee een splitsing tussen het registreren op en het beheren van flexlijsten ontstaat. Hierdoor wordt het eenvoudiger om te kunnen registeren en kan het beheer worden verborgen door middel van het instellen van permissies.
 • Flexlijsten zijn vanaf nu planbaar via het plancomponent. Dit betekend dat u kunt plannen wanneer u een registratie op een bepaalde flexlijst wilt doen. Uiteraard blijft los registreren op flexlijsten nog steeds mogelijk.
 • Indien men een nieuwe registratie aanmaakt op een flexlijst dan heeft men vanaf nu de mogelijkheid om deze tussentijds op te slaan zonder alle verplichte vragen te moeten invullen. Door middel van de functie "Opslaan als concept" wordt dit mogelijk. Registraties welke gedaan zijn op een planning maar nog de status "Concept" of "Niet afgerond" hebben zullen in de kalender worden gemarkeerd onder de nieuwe status "In behandeling" (kleur paars). Indien men de registratie afrond zal het geplande item automatisch veranderen in de status "Afgeboekt".
 • Flexlijsten worden in de tabbladen Beheer en Opleggen nu eerst gesorteerd op wel / niet actief en vervolgens pas op naam. Dit om verwarring met oude inactieve lijsten te voorkomen.

RFM (Meldingen, Klachten, Calamiteiten, VIM/MIP, Kindermishandeling)

 • Er zijn enkele nieuwe e-mailnotificaties toegevoegd. Gebruikers kunnen nu een notificatie ontvangen als een externe registratie toegevoegd wordt, een registratie ter beoordeling is verzonden / direct afgehandeld (deze notificatie was reeds beschikbaar) en indien een registratie na beoordeling wordt afgehandeld.
 • Het is vanaf nu mogelijk om opgelegde flows extern beschikbaar te maken indien deze toegestaan zijn. Tevens is een nieuwe permissie toegevoegd voor het aanmaken / bekijken van externe links.
 • In de analyse wordt bij elke vraag in de grafieken weergave aangegeven op basis van hoeveel registraties de waardes zijn gebaseerd. Met name bij vragen waar meerdere antwoorden gekozen kunnen worden biedt dit meer inzicht.
 • In de analyse is het nu mogelijk om door te klikken op een specifiek antwoord om zo alle registraties waar dat specifieke antwoord is gegeven te kunnen bekijken en daarna eventueel te exporteren.

Systeem module

 • Er is een nieuwe module Systeem beschikbaar gemaakt voor beheerders. Binnen deze module kan een beheerder alle gegevens vinden welke betrekking hebben op de licentie van het kwaliteitssysteem. Het tabblad account dat voorheen onder de module Permissies beschikbaar was is tevens hierheen verhuist.
 • Binnen de module Systeem is een mogelijkheid toegevoegd om systeemconfiguratie in te stellen. Dit zijn instellingen die voor alle gebruikers binnen de licentie gelden en niet gebruiker specifiek zijn.
 • Er is een configuratieoptie toegevoegd om te kunnen bepalen of interne- (alleen beschikbaar indien men onderdeel is van een maatschap / keten) / externe auditoren uw beveiligde mappen mogen bekijken in hun rapportagetool.
 • Er is een configuratieoptie toegevoegd waarmee bepaald kan worden of van bestanden met versiebeheer zowel de revisie- alsmede de vervaldatum op de Kalender moeten worden weergegeven.

Auditoren / Interne auditoren

 • Het is nu mogelijk om te zoeken in de Bestanden van de te auditen klant middels de optie Zoeken binnen de sectie "Klant beoordelen".

4.15.0

 • Het is nu mogelijk om meerdere bestanden tegelijk van map te verplaatsen via de functie "Verplaats".
 • De paginering binnen het systeem is onder handen genomen. Het is nu eenvoudiger om te navigeren tussen de verschillende pagina's en de gebruiker kan tevens kiezen hoeveel items er per pagina weergegeven dienen te worden.
 • Het is nu mogelijk om opmerkingen te plaatsen bij opgelegde verbetermaatregelen. Tevens is de resultaatpagina voor hoofdkantoren aangepast om de resultaten en opmerkingen overzichtelijk weer te geven.
 • Diverse voorbereidingen getroffen voor de introductie en integratie van de Office Add-in later dit jaar.
 • Op het tabblad Protocollen binnen HaZo24 worden nu alleen categorieën weergegeven indien deze protocollen bevatten.
 • Diverse optimalisaties en correcties.

4.14.0

In deze versie is het exporteren en importeren van gegevens van en naar zogenaamde eqml bestanden mogelijk gemaakt. Beginnend met de RFM modules (Meldingen, Klachten, Calamiteiten, VIM/MIP en Kindermishandeling) moet deze functionaliteit het mogelijk maken eenvoudig gegevens tussen kwaliteitssystemen uit te wisselen. Ook stelt deze mogelijkheid ons en andere overkoepelende organisaties in staat om voorbeeldbestanden aan te leveren. In de komende maanden zal deze functionaliteit in steeds meer modules opgenomen worden zodat uiteindelijk de meeste gegevens uitgewisseld kunnen worden. Hou de releasenotes van volgende versies in de gaten om te zien welke mogelijkheden worden toegevoegd.

 • De selectiemenu's waarbij de gebruiker meerdere keuzes kan maken zijn vervangen door een gebruiksvriendelijker component waarin gezocht kan worden en men de selectie niet verliest indien men de CTRL toets vergeet in te drukken.
 • Probleem opgelost waardoor bij het selecteren van data rond de jaarwisseling de datum niet correct werd geselecteerd.
 • Eqml bestanden kunnen nu ook worden toegevoegd aan de bestanden.
 • Diverse voorbereidingen getroffen voor de introductie en integratie van de Office Add-in later dit jaar.
 • Diverse optimalisaties en correcties.

Klantportaal

 • het klantportaal is nu geïntegreerd in het systeem. In de zijbalk worden relevante artikelen weergegeven en in de interface zijn diverse verwijzingen opgenomen. U herkent het klantportaal aan het icoon met vuurtoren.

Hoofdkantoren

 • Het is nu mogelijk om rollen op te leggen aan onderliggende vestigingen. De opgelegde rollen worden automatisch beschikbaar bij de onderliggende vestigingen van het gekozen accounttype.

RFM (Meldingen, Klachten, Calamiteiten, VIM/MIP, Kindermishandeling)

 • Importeren en exporteren van flows (en alle verwante configuratie) naar eqml bestanden is opgenomen in de RFM modules.
 • Het is nu ook mogelijk om te zoeken in te beoordelen registraties zodat beoordelaars ook van de zoekfunctie gebruik kunnen maken.
 • Er is een bekijkpagina geïntroduceerd voor RFM flows waarmee, ook na het actief zetten van een flow, de configuratie bekeken kan worden.
 • Op de bekijkpagina van een flow is de mogelijkheid gecreëerd om de samengestelde formulieren te kijken zodat men altijd kan zien hoe deze zijn opgebouwd.
 • Voorheen werd al bij het kiezen van een flow bij het aanmaken van een registratie direct een conceptregistratie aangemaakt. Dit is nu zo aangepast dat de registratie pas wordt aangemaakt zodra de gebruiker ook daadwerkelijk de registratie opslaat.
 • In het analysescherm wordt bij opgelegde flows welke lokaal worden afgehandeld direct de mogelijkheid om registraties te bekijken geblokkeerd om verwarring te voorkomen.

4.13.0

Het is vanaf nu mogelijk om relaties te leggen tussen modules. Hiermee kunt u snel verbanden leggen tussen gegevens in uw kwaliteitssysteem. Tijdens het bekijken/lezen werken de linken als klikbare doorverwijzingen binnen het systeem. Op diverse plaatsen is het internelink component beschikbaar om de links te beheren. De mogelijkheden voor het leggen van een relatie zijn onderhevig aan de permissies van de ingelogde gebruiker.

Er kan vanaf nu gelinkt worden naar de volgende zaken: Activiteit, Registratiepagina flexlijst, Handboek hoofdstuk, Interne audit, Kwaliteitsregistratie, Leverancier, Onderhoudsitem, PI, Proces, Procedure, Risico, Verbetermaatregel of een HaZo24 protocol.

Op de volgende plaatsen kunt u via het toevoegen of wijzigen van items links instellen: activiteit, intern bericht, handboek hoofdstuk, interne audit, kwaliteitsregistratie, leverancier, onderhoudsitem, pi, proces, procedures, beheersmaatregel en verbetermaatregel.

Links die gelegd worden zijn over het algemeen alleen eigen toegevoegde items en tijdens het opleggen is linken niet mogelijk. In de toekomst zullen er meer link mogelijkheden worden toegevoegd aan deze functionaliteit.

 • Het is nu als hoofdkantoor mogelijk om externe links te koppelen / beheren bij stappen binnen het procesmodel onder tabblad Onderdelen.
 • Er is een optie toegevoegd aan het scherm voor het instellen voor de permissies van een gebruiker. Hiermee kunnen snel alle permissies voor een module worden ingesteld.
 • Secties in de module Auditrapporten zijn weggelaten indien niet van toepassing (B.V. Interne audits).
 • Er is een probleem opgelost in de afdrukweergave van het functies en taken overzicht waar de kolomlabels niet correct werden weergegeven.
 • Het was nog mogelijk om op inactieve flexlijsten te registreren vanuit de lijstweergave. Dit is gecorrigeerd.
 • Er is een probleem opgelost dat er voor zorgde dat de risico tabel niet goed werd weergegeven indien een gebruiker delen inactief had gezet.
 • Er is een probleem opgelost waardoor de zoekfunctie soms de gekozen categorieën niet goed onthield en zoeken daardoor niet goed ging.
 • Diverse optimalisaties en correcties.

HaZo24

 • Het overzicht widget van protocollen geeft nu de inhoud weer van het tabblad Protocollen i.p.v. Overzicht.

Account

 • Er is een nieuw tabblad account geïntroduceerd in de module Permissies waar de beheerder van het systeem informatie kan bekijken over bijvoorbeeld de licentiecode en de geaccepteerde deelnemersvoorwaarden. Deze informatie is weggehaald uit de module Bedrijfsgegevens. In de toekomst zal dit scherm verder worden uitgebreid met extra informatie.

RFM (Meldingen, Klachten, Calamiteiten, VIM/MIP, Kindermishandeling)

 • Indien een hoofdkantoor een flow oplegt met lokale afhandeling dan is de inhoud van de registraties niet zichtbaar binnen het tabblad Analyse. Totaal resultaten zijn wel altijd beschikbaar.
 • Binnen het scherm om extra statussen aan te maken in de RFM modules worden nu ook de standaard statussen weergegeven om verwarring te voorkomen.

4.12.0

 • Er kan nu gezocht worden op registratienummers binnen RFM modules (Klachten, Calamiteiten, VIM / MIP, Meldingen en Kindermishandeling). Let hierbij wel op dat dit alleen kan op het volledige registratienummer of op de getallen waarmee het registratienummer begint (B.V. zoeken op 990 vind ook registraties als 990865635353).
 • Bij het aanmaken van een nieuwe versie van een bestand blijven nu de verantwoordelijke en het documentnummer behouden.
 • Diverse andere optimalisaties.
 • Verder is er hard gewerkt aan voorbereidingen voor een koppeling met Microsoft Word en Microsoft Excel. Volgens de huidige planning zullen we dit jaar software in de vorm van een "Add-in" op de markt brengen waarmee in Word en Excel bestanden direct opgeslagen kunnen worden in eQuse Indicate.

4.11.0

 • Er is een probleem met bekijkpagina's opgelost waardoor teksten met enters achter elkaar werden weergegeven.
 • Er is een probleem opgelost waardoor de bestandsgrootte van de systeemmap in sommige gevallen verkeerd berekend werd.
 • Er is op de inlogpagina een pagina geïntroduceerd met uitleg over de gebruikte cookies van het systeem.
 • Links in procedures worden ook weergegeven in de tekstuele weergaven.
 • De geneesmiddelenlijst t.b.v. afwijkingen is uitgebreid met een archiveringsoptie.
 • De sortering van activiteittypen in de kalender is vastgezet zodat deze altijd in dezelfde volgorde staan.
 • Het is nu mogelijk om ook een losse CMR melding te starten in plaats van alleen via afwijkingen. Deze optie is nog wel beschikbaar.
 • Het is mogelijk de geaccepteerde deelnemersvoorwaarden te bekijken in de Bedrijfsgegevens.
 • Diverse andere optimalisaties.

Externe auditoren

 • Na afronden rapport zal het rapport automatisch naar de auditor gestuurd worden per e-mail.

HaZo24

 • Het is nu mogelijk om een protocol, inclusief alle stappen, te kopiëren.
 • Het is nu mogelijk om een protocol, opgelegd door een zorggroep, inactief te zetten indien dit niet van toepassing is.
 • Bij het toevoegen van een bestand aan een stap in een protocol werd dit ook getoond bij de links. Dit is opgelost.

Auditrapportage

 • In de lijstweergave van de auditrapporten wordt, naast de rapportstatus, ook de reactiestatus en de status van de (ernstige) tekortkomingen en observaties weergegeven.
 • De detailweergave van auditrapporten is aangepast. De rapporten zijn nu in secties opgedeeld. Tevens kan men direct zien op welk feit een reactie gewenst is of dat dit is afgeboekt. Door middel van een zijbalk is een snelle navigatie mogelijk. De oude volledige weergave is ook nog beschikbaar via een knop in de werkbalk.

4.10.0

 • Zoekveld toegevoegd aan werkbalk. Deze zoekt standaard in de huidige module (indien er een zoekfunctie beschikbaar is anders in alles).
 • Profielknop wordt compacter weergegeven in werkbalk. De werking is niet aangepast.
 • Zoeken in opgelegde Risico's is nu ook mogelijk.
 • Alle tekstvakken kunnen nu vergroot worden zodat het invoeren van veel tekst overzichtelijker word.
 • Diverse andere optimalisaties.

Externe auditoren / Certificatiemanagers

 • Mogelijkheid om persoonlijke gegevens te beheren is toegevoegd onder het Profiel.
 • Voor externe auditoren is de mogelijkheid om een afwezigheidsmelding in te stellen toegevoegd in het Profiel.
 • Het opstellen van externe- en interne auditrapporten is compleet opnieuw opgebouwd en gebruiksvriendelijker gemaakt.
 • Mogelijkheid om archieven van verbeteren en PI's in te zien als auditor zijn toegevoegd.
 • Mogelijkheid om overzichten van Functies en taken en Functies en medewerkers weer te geven als auditor zijn toegevoegd.
 • Legenda's van bekeken pagina's worden nu ook in de auditmodule getoond.

HaZo24

 • Het beheren van protocolcategorieën is toegevoegd voor zorggroepen.
 • Protocollen kunnen nu ingedeeld worden in protocolcategorieën.
 • Weergave in overzicht is aangepast zodat teksten van boomelementen beter leesbaar zijn.
 • Nieuw tabblad Protocollen voor subvestigingen waarbinnen een overzicht van alle protocollen op categorie zichtbaar is.

Opgelegde verbetermaatregelen

 • Beheerders van opgelegde verbetermaatregelen kunnen deze nu ook archiveren en de einddatum aanpassen, ook al zijn er reeds resultaten ingevuld.
 • Opgelegde verbetermaatregelen verschijnen nu ook in de Kalender.
 • De overzichtslijst van opgelegde verbetermaatregelen hanteert nu dezelfde statusmarkeringen als de eigen verbetermaatregelen waardoor overzichtelijk is wat nog gedaan moet worden.
 • Er kan nu ook een resultaat ingevuld worden vanaf de bekijkpagina van een opgelegde verbetermaatregel.

4.9.0

 • Inzicht gemaakt in datagebruik in de module Bestanden. Hiermee is te zien hoeveel ruimte nog beschikbaar is en kunnen beheerders zien waar de meeste ruimte door wordt ingenomen.
 • Inzicht gemaakt in het aanmaken van gebruikers te opzichte van het maximum. Indien het maximum is bereikt dan is het niet mogelijk additionele gebruikers aan te maken.
 • Verzonden interne berichten kunnen nu ook nog per email naar de betreffende respondenten verzonden worden.
 • Op de detailpagina van een bestand is nu in de zijbalk informatie te zien over mutaties op het bestand (Door wie aangemaakt, gewijzigd en wanneer).
 • De afwijkingenanalyse op maatschapsniveau is verbeterd zodat de afwijkingen van onderliggende vestigingen beter te analyseren zijn. Dit is voornamelijk het geval bij leveranciersfouten en bij maatschappen welke onder een hoofdkantoor vallen.
 • Er is een extra overzicht toegevoegd binnen de module Functies en taken waarmee in een matrix zowel de verantwoordelijkheden per functie als per medewerker getoond kunnen worden.
 • Er is binnen de module Prisma methode een tabblad Analyse en een widget toegevoegd waarmee een totaaloverzicht over alle analyses te zien is.
 • Probleem opgelost in de tabelweergave van Risicomanagement waardoor de tabel scheef kon gaan lopen indien er inactieve items aanwezig waren.
 • Diverse andere optimalisaties.

4.8.0

 • Het is nu mogelijk om vanuit de kalender direct naar het weergegeven item in de desbetreffende module door te klikken zodat u eventuele mutaties aan de planning direct kunt doen.
 • Het is nu ook mogelijk om te zoeken in opgelegde hoofdstukken in het Handboek.
 • De contactgegevens van de organisatie kunnen bij de bedrijfsgegevens alleen nog door de beheerder van het account worden aangepast. De overige gegevens zijn nog wel te muteren.
 • Er zijn extra invulvelden toegevoegd bij een medewerker (Telefoonnummer Nood, Personeelsnummer en Opmerkingen).
 • Het is nu mogelijk om een opmerking toe te voegen indien u een nieuwe score aanmaakt bij een risico binnen Risicomanagement. Deze zijn terug te vinden in het widget en in de score weergave binnen de module zelf.
 • De gekozen verantwoordelijke bij een bestand wordt nu ook weergeven in de Kalender.
 • De bedrijfsnaam wordt nu ook weergeven in het onderwerp en de tekst van de samenvattingsemail van de notificaties waarmee mensen, die samenvattingen van meerdere vestigingen binnen krijgen, meer overzicht krijgen.
 • De aangemaakte interne auditoren accounts zijn niet meer zichtbaar in de gebruikerslijst binnen Permissies.
 • Diverse andere optimalisaties.

4.7.0

 • Het bewerken van stappen in het procesmodel is vereenvoudigd. Het is nu tijdens het bewerken mogelijk om de onderdelen van de stap te selecteren, te wijzigen of ontbrekende onderdelen direct toe te voegen.
 • Naast het verwijderen van een bestand, inclusief alle versies, is het nu ook mogelijk om alleen de meest recente versie te verwijderen. De eerst volgende oude versie wordt dan het actieve bestand. Tevens worden koppelingen overgenomen.
 • Het is nu mogelijk om alle afboekingen op de complete planning van een bepaald item te exporteren naar een CSV bestand. Dit geldt ook voor opgelegde items.
 • Het is nu mogelijk om per medewerker een overzicht te tonen van alle plaatsen waar deze medewerker gekoppeld is (direct of via zijn / haar functie(s)). Dit overzicht is tevens beschikbaar in het profiel van een zelf aangemaakt gebruiker (tabblad Mijn koppelingen).
 • De zoekfunctie is aangepast zodat deze meer mogelijkheden bied om specifieker te zoeken op bepaalde onderdelen. Tevens is de opzet van het zoekscherm aangepast om deze overzichtelijker te maken.
 • Het is nu mogelijk om te zoeken op flexlijsten waarop geregistreerd kan worden.
 • Een wachtwoord kan vanaf nu ook vreemde tekens bevatten. De eisen aan het wachtwoord zijn niet aangepast.
 • In sommige gevallen kon het voorkomen dat popupschermen in het systeem bleven hangen waardoor de gebuiker oneindig naar een laadscherm zat te kijken ondanks dat de bewerking wel correct was uitgevoerd. Dit is opgelost en zou nu niet meer voor moeten komen.
 • Er is een probleem opgelost waardoor niet alle velden in een export van de afwijkingen zichtbaar waren.
 • Binnen de Prisma module bleken op de bekijkpagina de tellingen van de gekozen categorieen af te wijken. Dit is opgelost.
 • Indien men een losse registratie deed op een PI waren de waarden van de PI informatie leeg. Dit is verholpen.
 • Het uurtarief is geen verplicht veld meer bij het beheer van een medewerker.
 • Diverse andere optimalisaties.

RFM modules (Meldingen, Klachten, VIM / MIP, Calamiteiten,Kindermishandeling)

 • Het is nu mogelijk om, bij het instellen van een flow, kenmerkvelden te selecteren waarvan de waardes, die tijdens het registreren zijn ingevuld, worden weergegeven in de registratielijst en beoordeellijst.
 • Het is nu mogelijk om één of meerdere emailadressen in te stellen welke een email ontvangen zodra een nieuwe registratie naar de beoordelaar verzonden wordt. Er kan gekozen worden om de registratie inclusief inhoud te emailen of slechts een notificatie. Deze optie is niet beschikbaar indien opgelegde flows lokaal worden afgehandeld.
 • De instellingen van een flow zijn altijd zichtbaar in het wijzigingsformulier ook al kunnen deze niet meer gemuteerd worden.
 • Er is voor elke RFM module een widget toegevoegd waarmee beoordelaars per status kunnen zien hoeveel meldingen er in deze status staan en direct naar een gefilterde lijst kunnen doorklikken.
 • Een beoordelaar kan nu ook een afgesloten registratie heropenen en weer in behandeling nemen.
 • Bij de modules Klachten, Calamiteiten en Kindermishandeling kunnen nu bij de beoordeling ook documenten worden gekoppeld welke in het bestandsbeheer geisoleerd worden geplaatst in een systeemmap specifiek voor de betreffende module. Dit was bij VIM / MIP reeds het geval. Deze mappen zijn alleen toegankelijk voor gebruikers met beoordeelrechten voor de betreffende module.

Interne auditoren

 • In het widget met de auditplanningen zijn de te auditten onderdelen achter een knop geplaatst om zo de lijst overzichtelijk te houden.

4.6.0

 • Gekoppelde bestanden aan procedures en processen worden nu ook getoond in de Bestanden weergave binnen het Processen overzicht.
 • De zoekfunctie zoekt nu ook in de teksten van opgelegde processen, procedures en stappen.
 • De zoekfunctie zoekt nu ook in de opgelegde bestanden gekoppeld aan processen en procedures.
 • De zoekfunctie zoekt nu ook in de interne berichten.
 • Op de bekijkpagina van een oude versie van een bestand bestaat nu ook de mogelijkheid om deze oude versie te verwijderen.
 • Bij het instellen van de permissies voor een rol zijn knoppen toegevoegd om meerdere permissies snel te selecteren (Per module of alles).
 • Het is nu mogelijk om een rol, inclusief permissies, te kopiëren.
 • Het is nu mogelijk om items tot 5 jaar vooruit te plannen i.p.v. 3 jaar.
 • In de modules waar items gepland kunnen worden wordt nu achter elk item weergeven in welke jaren een item actief is.
 • De volgorde van geplande momenten bij een item kon door elkaar worden weergegeven. Dit is verholpen en staat nu weer op volgorde.
 • De resultaten van een opgelegde flexlijst, welke inactief is gezet, kunnen door de vestigingen nu geanalyseerd blijven worden.
 • Diverse andere optimalisaties.

Maatschappen en hoofdkantoren

 • In de interne auditplanning kunnen nu ook, naast interne audits, ook proefaudits en electronische audits gepland worden. Tevens kan hier op gefilterd worden in het overzicht.
 • Rapporten van vestigingen van maatschapshoofdkantoren zijn op het hoofdkantoor nu ook te bekijken.

RFM modules (Meldingen, Klachten, VIM / MIP, Calamiteiten, Kindermishandeling)

 • Registraties op opgelegde flows, welke lokaal afgehandeld worden, zijn centraal niet meer te analyseren per stuk. De grafiek weergave is nog wel beschikbaar.
 • Bij het bekijken van een registratie wordt nu ook het registratienummer weergegeven.
 • In de lijst met registraties wordt nu ook de gebruikersnaam van de melder weergegeven.

Interne Auditoren

 • Indien men een rapport start zal direct het juiste audittype van de gekozen planning worden gekozen.

4.5.0

 • Bij het afboeken van een item in de kalender zal boven het afboekformulier de informatie van het af te handelen item worden weergegeven zodat duidelijk is wel taak uitgevoerd dient te worden.
 • De spelregels van het oplossen van feiten in rapportages zijn toegevoegd aan de werkbalk in de bekijkpagina van het rapport.
 • Het is nu mogelijk om de standaard weergave voor het overzicht van de processen in te stellen in de configuratie.
 • Het is nu mogelijk om de standaard weergave van het risico overzicht in te stellen in de configuratie.
 • De extensie PFX is nu toegestaan bij het toevoegen van bestanden.
 • Het is nu mogelijk om commentaar te plaatsen bij verbetermaatregelen zodat u een logboek van de voortgang kunt bijhouden en mogelijk belangrijke extra informatie kunt vastleggen. U vind deze mogelijkheid op de bekijkpagina van de verbetermaatregel.
 • Het is nu mogelijk, indien men hier de rechten voor bezit, tijdens het toevoegen van een bestand direct een nieuwe map toe te voegen aan de mappen in de module Bestanden. Het nieuwe bestand zal dan direct in deze nieuwe map geplaatst worden. De mogelijkheid om een bestaande map te kiezen blijft uiteraard ook bestaan.
 • Medewerkers kunnen nu ook op inactief gezet worden. Verder kunt u op deze status van de medewerker filteren op de overzichtspagina.
 • Er zijn optionele functie- en medewerkers velden toegevoegd aan de PI. Deze velden worden, indien ingevuld, weergegeven in de kalender als extra informatie.
 • Indien men bij een leverancier een website heeft ingevuld is deze direct aanklikbaar op de bekijkpagina.
 • Diverse overige technische optimalisaties.

HaZo24

 • De module risicomanagement is geschikt gemaakt om te werken met de HaZo24 structuur in plaats van de processen. Dit moet nog wel geactiveerd worden door eQuse.
 • Het is mogelijk om een protocol onder een andere onderlegger te plaatsen tijdens het wijzigen van een protocol.
 • Het is nu mogelijk om verwijzigingen naar protocollen te maken binnen de stappen van een protocol.

Maatschappen en hoofdkantoren

 • Beoordelen risico's: Het is nu mogelijk om meer analyses te doen op de geplande beoordelingen vanuit het tabblad Analyse. U ziet direct de totalen per vestiging in de totaallijst.

(Interne) Auditoren

 • Beveiligde mappen zijn nu ook inzichtelijk tijdens audits.

Boomstructuur optimalisaties

 • Boomstructuren zijn nu scrollbaar en nemen een vaste ruimte in.
 • Teksten worden niet meer afgebroken maar zijn nu volledig leesbaar.
 • De boom onthoud het gekozen item en scrollt automatisch naar de juiste plaats.
 • De verwarrende inklapfunctie van de boom is komen te vervallen.

Wachtwoorden

 • Bij het wijzigen van het wachtwoord wordt nu om een bevestiging gevraagd zodat u zeker weet dat u het juiste wachtwoord heeft ingevoerd.
 • Het is voor beheerders (admin accounts) nu weer mogelijk om wachtwoorden in te stellen voor aangemaakte gebruikers binnen de module Permissies.

4.2.0

 • Onderbalk van het systeem bevat nu functionaliteit om direct een supportvraag te versturen zonder de pagina te verlaten en feedback te geven over de huidige pagina.
 • Er is een probleem opgelost voor Ipad gebruikers waardoor uitklapmenu's niet te gebruiken waren. Hierdoor kon onder andere niet meer uitgelogd worden. Dit is nu wel weer mogelijk.
 • Verder zijn er aan diverse modules optimalisaties doorgevoerd.

4.1.0

 • Het is nu mogelijk om in de configuratie aan te geven dat u een momentopname van het berichtenscherm wenst te ontvangen per e-mail. U kunt zelf aangeven op welke dag(en) u dit wenst te ontvangen. Voor beheerders wordt deze e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de bedrijfsgegevens en voor alle andere gebruikers naar het e-mailadres dat bij de gekoppelde medewerker is opgegeven.
 • Er zijn extra selectiehulpmiddelen toegevoegd aan het kalender plancomponent waardoor het selecteren van meerdere maanden of weken eenvoudiger is geworden.
 • Opgelegde items in de kalender hebben nu een gekleurd icoon om de herkomst van deze items aan te geven.
 • Er wordt nu een opvallende melding op de startpagina weergegeven indien men nog geen correct e-mailadres heeft ingesteld bij de bedrijfsgegevens.
 • Bij het reageren op een feit binnen een auditrapport zijn ook alle voorgaande reacties op dit feit zichtbaar.
 • Er is een extra filter mogelijkheid, om alleen vervallen items weer te geven, toegevoegd aan de vervaldatumcontrole. Met behulp van de exporteer functionaliteit kan men deze lijst naar een CSV bestand exporteren en dan eventueel afdrukken.
 • Er zijn extra velden toegevoegd aan onderhoudsitems om deze specifieker vast te kunnen leggen.
 • Er is een optioneel veld medewerker toegevoegd aan de verbetermaatregelen.
 • Diverse kleine optimalisaties.

(Interne) Auditoren

 • Bij het afsluiten van een feit zijn nu ook alle reacties op dit feit zichtbaar.
 • Bij het reageren op een feit zijn ook alle voorgaande reacties op dit feit zichtbaar.
 • Het is nu ook mogelijk om een feit af te sluiten in de 2e stap van het samenstellen van een rapport.
 • Het is nu ook mogelijk om direct vanuit de lijst van gevonden klanten bij een zoekactie een nieuw rapport op te stellen i.p.v. eerst de klantgegevens te moeten bekijken.
 • Het is nu weer mogelijk om een auditrapportage te e-mailen naar een e-mailadres of naar de gekozen contactpersonen (bij een interne audit).
 • Het is nu mogelijk om opgelegde verbetermaatregelen in te zien als auditor tijdens het opstellen van een rapport.
 • Bij het beoordelen van de module Bestanden is de mogelijkheid gecreëerd om opgelegde mappen te verbergen in het overzicht.

(Maatschaps) hoofdkantoren

 • Het is nu mogelijk om handboek hoofdstukken op te leggen aan vestigingen.
 • Er is een vestigingen module toegevoegd. Binnen deze nieuwe module kunnen nu alleen nog de inlogstatistieken van uw vestigingen bekeken worden. In de toekomst zullen wij deze module gaan uitbreiden met meer handige functionaliteiten.
 • Opgelegde zaken, welke aan alle onderliggende vestigingen zijn opgelegd, zijn nu ook zichtbaar voor de subvestigingen van deze vestigingen in de kalender (in de lijsten was dit al het geval).
 • Bij de afboekresultaten op opgelegde items worden nu alle betrokken vestigingen weergegeven ongeacht of deze het item wel of niet hebben afgeboekt. Op deze manier kan eenvoudiger achterhaald worden welke vestigingen het item nog moeten afboeken.
 • Op de detailpagina van een intern bericht met leesbevestiging, welke is uitgezet naar vestigingen, word nu de volledige lijst met betrokken vestigingen weergegeven. Achter elke vestiging staat via een getal aangegeven hoeveel gebruikers binnen deze vestiging het bericht hebben bevestigd. Indien er bevestigingen zijn kan, door middel van het klikken op het aantal, een overzicht worden getoond van deze gebruikers.
 • Het is nu binnen de interne audit module mogelijk om vestigingen van onderliggende maatschappen mee te nemen in de auditplanning.

4.0.4

 • U kunt nu, indien van toepassing, gegevens in lijsten op de verschillende pagina's exporteren naar een CSV bestand. In enkele gevallen kunt u ook de volledige export maken (bijvoorbeeld bij afwijkingen, PI's en verbeteren). De export is te maken via de knop in de werkbalk welke automatisch verschijnt indien er een te exporteren lijst op de pagina staat.
 • Er is een eenvoudige analyse mogelijkheid toegevoegd voor flexlijsten waar meetbare vragen mee kunnen worden geanalyseerd. U kunt de analyse vinden in tabblad Analyse binnen de module Flexlijsten.
 • Het is nu mogelijk om een flexlijstregistratie direct af te ronden tijdens het registreren.
 • Er is een permissie toegevoegd waarmee u kunt voorkomen dat uw gebruikers oude versies van bestanden in kunnen zien. Deze permissie staat standaard uit dus indien uw gebruikers toegang moeten hebben tot deze bestanden dan dient u hen toegang te verlenen.
 • Het is nu mogelijk om bestanden toe te voegen aan de interne berichten.
 • Diverse technische optimalisaties.

(Interne) Auditoren

 • Het is nu mogelijk om inzicht te krijgen in de kalender inclusief alle afhandelingen van geplande zaken.

(Maatschaps-) hoofdkantoren

 • Het is nu mogelijk om opgelegde bestandsmappen alleen zichtbaar te maken voor beheerders van onderliggende vestigingen.

4.0.3

 • Configuratiescherm: Er is een eerste versie van het configuratiescherm toegevoegd aan uw systeem. Hiermee kunt u instellingen doen bij de verschillende modules. In deze eerste versie kunt u instellingen maken voor de weergave van het dashboard en de kalender. In de toekomst zal dit configuratiescherm uitgebreid worden met meer instellingen. U kunt het configuratiescherm vinden binnen de module Profiel of onder de knop met uw gebruikersnaam rechts bovenin het scherm.
 • Zoekwidget uitgebreid: Het zoekwidget is uitgebreid met de optie om alleen in een specifieke categorie te zoeken. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld vanaf de startpagina bijvoorbeeld alleen op bestanden wilt zoeken. Indien u geen categorie kiest dan zal in alle categorieën gezocht worden.
 • Overzicht verantwoordelijkheden medewerker: Er is een overzichtspagina toegevoegd in de module medewerkers waar men kan zien welke taken en verantwoordelijkheden een medewerker heeft. U kunt deze functionaliteit vinden in de module Medewerkers. U kiest een medewerker en klikt op de knop Verantwoordelijkheden bekijken in de werkbalk.
 • Overzicht functies en taken: Er is een overzicht toegevoegd waarmee u de volledige functies / taken matrix kunt weergeven waarin alle verantwoordelijkheden weergeven worden. U kunt dit overzicht vinden onder het tabblad Overzicht in de module Functies en taken.
 • Diverse technische optimalisaties.

(Interne) Auditoren

 • Het is nu mogelijk om in de rapportage ook op ID nummer te zoeken.

4.0.2

 • Snelkoppeling bestandsbeheer toegevoegd: Het was voor veel mensen onduidelijk waar men gekoppelde bestanden nu daadwerkelijk kon aanpassen of reviseren. Om dit makkelijker te maken hebben wij, op de plaatsen waar dit onduidelijk was, een snelkoppeling naar het bestandsbeheer toegevoegd zodat u direct naar de bekijkpagina van het bestand kunt gaan. Van daaruit kunt u de bestandsgegevens aanpassen of een nieuwe versie toevoegen Deze snelkoppeling verschijnt uiteraard alleen indien men beschikt over rechten op het beheer van bestanden.
 • Schermopzet flexlijsten aangepast: De schermopzet van de flexlijsten is aangepast om het registreren makkelijker te maken. De knop registreren in de werkbalk zal nu direct het registratieformulier weergeven in plaats van de overzichtspagina met registraties. De lijst met gedane registraties is te bekijken door op de naam van de flexlijst te klikken. Tevens zijn de namen van knoppen aangepast zodat deze duidelijker zijn. Ook kunnen de details (naam, omschrijving, emailadres en status) van een flexlijst ten allen tijde aangepast worden (dus ook indien er registraties op gedaan zijn) zolang men de eigenaar is van de lijst.
 • Flexlijsten inactief zetten: Het is nu mogelijk om een flexlijst inactief te zetten zodat er tijdelijk geen registraties op gedaan kunnen worden. Voor centrale flexlijsten heeft dit tot gevolg dat de lijsten tijdelijk zullen verdwijnen uit het systeem van de vestigingen.
 • Bekijken scoreverloop risico's: Het is vanaf nu mogelijk om het scoreverloop te bekijken van risico's. U kunt dit doen in tabblad Overzicht van de module Risicomanagement. U dient de weergave wel op weergave Risico score te zetten om het verloop te kunnen bekijken.
 • Duidelijkere bevestigingsteksten: De generieke bevestigingsteksten van het systeem zijn aangepast naar bevestigingsteksten die aangeven welke actie u nu daadwerkelijk uitvoert. Zo zal bijvoorbeeld bij het verwijderen van een activiteit nu ook om bevestiging van het verwijderen van een activiteit gevraagd worden.
 • Aanpassing meldingen doorplannen items: Het is gebleken dat de notificaties van het doorplannen van items te veel verwarring opleverde. Deze meldingen werden opgevat als een teken dat items niet afgeboekt waren. De notificatietekst is nu aangepast om te zorgen dat deze duidelijker is.
 • Interne berichten sturen naar admin gebruiker: Het is nu ook mogelijk om als niet-beheerder interne berichten te sturen naar het admin account.
 • Diverse technische optimalisaties.

Maatschappen en hoofdkantoren

 • Opleggen flexlijsten: Het is nu mogelijk om flexlijsten op te leggen aan vestigingen. U kunt dit doen via het tabblad Opleggen van de module Flexlijsten.
 • Opleggen verbetermaatregelen: Het is nu mogelijk om verbetermaatregelen op te leggen aan vestigingen. U kunt dit doen via het tabblad Opleggen van de module Verbeteren.
 • Voorgedragen verbetervoorstellen beoordelen: Het is nu mogelijk om voorgedragen verbetervoorstellen te ontvangen en te beoordelen. U kunt dit doen via tabblad Voorgedragen in de module Verbeteren.
 • Centraal bekijken van auditrapporten van vestigingen: Het is nu mogelijk om de auditrapporten, welke zijn opgesteld bij uw vestigingen, te bekijken vanuit het hoofdkantoor. U kunt dit doen via tabblad Centraal overzicht in de module Auditrapporten.

(Maatschaps) vestigingen

 • Voordragen verbetervoorstellen: Het is nu mogelijk om verbetervoorstellen te doen bij uw (maatschaps) hoofdkantoor. U kunt dit doen via tabblad Voordragen in de module Verbeteren.
 • Resultaten invoeren van opgelegde verbetermaatregelen: Uw hoofdkantoor kan vanaf nu verbetermaatregelen aan u opleggen waar u het resultaat voor moet vastleggen. U kunt de opgelegde verbetermaatregelen vinden in tabblad Opgelegd binnen de module Verbeteren.
 • Risico scores aanpassen van opgelegde risico's: Het is voor vestigingen nu mogelijk om de risico score van opgelegde risico's aan te passen naar een eigen score. U kunt dit doen in tabblad Beheer van de module Risicomanagement.

(Interne) Auditoren

 • Bij het opstellen van een observatie zijn de reactiedatum en oplosdatum niet meer verplicht om in te vullen.

4.0.1

 • Opgelegde activiteiten, onderhoudsitems en PI's worden in de kalender nu ook gemarkeerd als opgelegd door middel van een icoon.
 • Opgelegde bestanden zijn nu ook te vinden in de zoekresultaten: Het is vanaf nu mogelijk om bestanden, welke door uw hoofdkantoor zijn opgelegd, te vinden via de zoekfunctie.
 • Bestanden direct te downloaden vanuit de zoekresultaten: In de zoekresultaten zijn de gevonden bestanden nu direct te downloaden. Voor bestanden, die door uw account zijn toegevoegd, bestaat ook nog de mogelijkheid om naar de bekijk pagina van het bestand te navigeren.
 • Probleem opgelost waarbij optionele tekstvelden niet verschenen bij radio / checkbox velden tijdens het registreren op een flexlijst.
 • Het is nu mogelijk om uw AGB code op te geven in de module Apotheekgegevens / Praktijkgegevens.
 • Diverse technische optimalisaties.

Maatschappen en hoofdkantoren

 • Centraal overzicht van opgelegde kalender items: Het is vanaf nu mogelijk om een overzicht te bekijken van alle opgelegde activiteiten, onderhoudsitems en PI's in een centrale kalender. U kunt het overzicht vinden onder het tabblad Centrale planner binnen de module Kalender.
 • Opleggen kwaliteitsregistraties: Het is nu mogelijk om kwaliteitsregistraties op te leggen aan vestigingen. U kunt dit doen via het tabblad Opleggen van de module Kwaliteitsregistraties.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren