Introductie

Gewijzigd op Fri, 05 Feb 2016 om 03:10 PM

Introductie

Visie

Het verbeteren van kwaliteit begint bij integraal kwaliteitsdenken en een innovatief kwaliteitssysteem dat organisatie breed ingezet kan worden. eQuse Indicate is een online platform ontworpen om elke organisatie en haar medewerkers in staat te stellen om op een intuïtieve en laagdrempelige wijze  een kwaliteitssysteem in te richten en te onderhouden. Wij geloven dat het voeren van een gezonde bedrijfsvoering, welke zowel nu als in de toekomst is gestoeld op meerwaarde en kwaliteit, u op langere meer succes gaat brengen.

Filosofie achter de applicatie

eQuse Indicate is een overzichtelijk verzameling modules die in onderlinge samenhang de Plan Do Check Act managementcyclus ondersteunen. Afhankelijk van uw organisatie (grootte en complexiteit) en uw ambitie kiest u welke modules wel en niet gebruikt worden. Daarbij kan elke module op verschillende niveaus ingericht en ingezet worden. Modules en functies die u niet gebruikt of die andere gebruikers niet nodig hebben kunnen verborgen worden waardoor de schermen overzichtelijk blijven.

Schaalbaar groeimodel

Door "klein te beginnen" is het mogelijk om in korte tijd een management cyclus en kwaliteitssyteem in een organisatie te starten en aan de gang te houden. Snelstart beschrijft in het kort de stappen die worden genomen bij de eerste inrichting van eQuse Indicate. Per stap wordt verwezen naar hoofdstukken onder Aan de Slag. Eenmaal onderweg kan het geheel steeds een stukje uitgebreider en verfijnder gemaakt worden door meerdere modules en functionaliteiten te benutten en te omarmen. Uitgebreide informatie en tips voor het verder inrichten en gebruiken van eQuse Indicate vindt u onder  Meer Leren.

Aansturing van meerdere vestigingen

Door middel van een paraplustructuur is het mogelijk om meerdere vestigingen (accounts) centraal te beheren. Binnen het account van een vestiging ontstaat dan een mix van centrale en vestiging specifieke onderdelen. Zie Centrale Aansturing voor meer informatie en tips over centrale aansturing.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren