Risicomanagement

De module Risicomanagement is bedoeld voor het inventariseren, vastleggen en beheersen van de belangrijkste risico’s binnen de organisatie. De module is in de meeste gevallen gekoppeld aan de module processen.

Binnen het tabblad Overzicht vind u het overzicht van uw risico’s weergegeven in een tabel. Het geheel kan op verschillende manieren bekeken worden. U kunt kiezen voor Boomstructuur, Tabel en Risico score. Deze weergave kunt u aanpassen in de werkbalk onder de sectie Weergave. Via tabblad Configuratie, in de module Profiel, kan een gebruiker bepalen welke weergave standaard wordt getoond.

Het tabblad Beheer is om de verschillende onderdelen te maken of aan te passen.

Structuur

De structuur van het risicomodel bestaat uit een aantal onderdelen in de volgende hiërarchie: Procedures, Risico’s, Oorzaken en beheersmaatregelen. Aan een procedure kunnen meerdere risico’s gekoppeld worden. Aan de een risico kunnen meerdere oorzaken gekoppeld worden. Aan een oorzaak kunnen meerdere beheersmaatregelen zijn gekoppeld.

Bij de beheersmaatregelen kunt u via Interne links ook linken naar relevante items uit andere modules zoals PIs of verbetermaatregelen. Vanuit het overzicht kan dan direct worden doorgeklikt naar die items binnen het systeem.

Risicoscore

Elk risico wordt gescoord op Frequentie (wat is de kans dat het voorkomt?) en Ernst. (Wat is de impact op de organisatie of omgeving wanneer dit risico zich voordoet). Beide worden op een schaal van 1 tot 4 gescoord. De totale score van het risico is een vermenigvuldiging van de Frequentie en de Ernst. Op het tabblad Beheer kunt u via de knop Risico matrix beheren eventueel de teksten van de labels aanpassen.

Bij het aanpassen van een bestaand risico heeft u de mogelijkheid een nieuwe score aan te maken met eventueel een opmerking erbij. Zo kunt u de voortgang rond het beheersen van het risico vastleggen.

Blinde vlekken

In de basis worden de risico’s geïnventariseerd aan de hand van de beschreven processen en procedures. Het kan echter voorkomen dat er een duidelijk risico gezien wordt dat niet aan een procedure te koppelen is. De kans is dan aanwezig dat een bepaalde procedure niet beschreven is en als een blinde vlek voor de organisatie en het management werkt.

Aandachtspunten:

  • Er dient op zijn minst één Procedure aanwezig te zijn in de module Processen voordat er een risico gemaakt kan worden.
  • Maakt u gebruik van de HaZo24 module? Dan is Risicomanagement gekoppeld aan de Paragrafen van de HaZo24 index.