Normen

De module Normen stelt gebruikers in staat om aan te tonen hoe en waar de verschillende normparagrafen in het systeem zijn gedekt middels de normverwijzingen. De beheerder bepaald welke normen gebruikt / getoond worden door deze te kiezen uit de beschikbaar gestelde normen. Dit doet de beheerder in de Configuratie binnen de Systeem module. Een gebruiker kan de Norm(en) alleen inzien. Het Hoofdkantoor bepaald welke normen er verplicht worden getoond / gebruikt bij haar vestigingen. Het daadwerkelijk implementeren / beschikbaar maken van de Norm(en) gebeurt door eQuse.

  1. Door middel van het filter kunt u filteren op één norm of alle normen weer laten geven.
  2. Normnaam.
  3. Lijst met normparagraaftitels.
  4. Toont alle gemaakte normverwijzingen per paragraaf. Klik op de link om naar het desbetreffende item te navigeren.

Uitsluitingen

Het tabblad Uitsluitingen geeft u als gebruiker de mogelijkheid om normparagrafen die niet van toepassing zijn voor uw organisatie uit te sluiten. Door op de knop Uitsluiten te klikken kunt u per normparagraaf aangeven of u de normparagraaf wilt uitsluiten. Indien u een normparagraaf uitsluit dient u een motivatie op te geven waarom de normparagraaf is uitgesloten. U kunt te allen tijde een normparagraaf uitsluiten of een uitsluiting opheffen.

Verwijzingen

Het is mogelijk om op een aantal plaatsen in eQuse Indicate één of meerdere normparagrafen te koppelen zodat de relatie met de desbetreffende norm(en) inzichtelijk en geborgd is.Indien de gebruiker toegang heeft tot het normenoverzicht dan kan deze de norm aanklikken in de lijst met verwijzingen. Het normenoverzicht zal dan direct op deze norm worden gefilterd.

Aandachtspunten:

  • Door middel van permissies kan aangegeven worden of de module Normen toegankelijk is voor een gebruiker.
  • Indien er geen normen beschikbaar zijn dan is het maken van normverwijzingen of het selecteren van de beschikbaarheid niet mogelijk.
  • U kunt zelf bepalen of u de normparagrafen weergave in modules aan of uit wilt hebben. U kunt dit instellen in de module Profiel en vervolgens tabblad Configuratie. Bij de sectie Normen kunt u de instelling aanpassen. Klik op de knop Opslaan om de instelling actief te maken. Deze instelling is alleen beschikbaar indien de gebruiker ook toegang heeft tot de Normen module.