Externe links opleggen

Wanneer u ingelogd bent op een Hoofdkantoor kunt u externe links aan onderliggende vestigingen opleggen via het tabblad Opleggen. Bij het toevoegen van een opgelegde externe link treft u onder aan het formulier een sectie Opleggen. Hier kunt u kiezen of de externe link voor alle onderliggende vestigingen, voor specifieke groepen of voor specifieke vestigingen is bedoeld.

Kiest u Specifieke groep(en) dan kunt u in het lijstje dat tevoorschijn komt één of meerdere groepen selecteren. Op het tabblad Selectiegroepen binnen de module Vestigingen kunt u de specifieke groep(en) beheren.

Kiest u Specifieke vestiging(en) dan kunt u, in het lijstje dat tevoorschijn komt, één of meerdere vestigingen selecteren.

Bij de onderliggende vestigingen verschijnt de externe link nu in de module Externe links. In alle gevallen zijn de opgelegde items in de vestiging te herkennen aan het hoofdkantoor icoon.

Aandachtspunten:

  • Een vestiging kan een opgelegde Externe link ook koppelen aan een item middels het linkcomponent Links en verwijzingen, zoals een Activiteit, Onderhoud en Proces.
  • Een vestiging kan een opgelegde Externe link ook gebruiken in het widget Externe Links.
  • Het is niet mogelijk om als vestiging een opgelegde Externe link aan te passen of te verwijderen.