Onderhoud

De module onderhoud stelt u in staat apparatuur te beheren en apparatuur in zowel standaard als zelf gedefinieerde categorieën in te delen.

Apparatuur waarvoor onderhoud is ingepland worden standaard weergegeven in het overzicht voor het huidige jaar. Door een voorgaand of volgend jaar en/of specifieke categorie te selecteren kunt u dit overzicht aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Specifieke velden zoals serie- en identificatienummer kunnen een belangrijke naslagfunctie hebben bij storingen en calamiteiten.

Aandachtspunten:

  • Een categorie kan niet worden verwijderd wanneer een onderhoudsitem is toegewezen aan de betreffende categorie of wanneer de categorie een standaard categorie is.
  • Een categorie kan niet worden gewijzigd wanneer de categorie een standaard categorie is.
  • Het is zowel bij het toevoegen/wijzigen als bij het afhandelen van een Onderhouds item mogelijk om een bestand toe te voegen.

Praktijkvoorbeeld

Bij Lemstra Supermarkt werken veel mensen waarvan de meeste medewerkers in meer of mindere mate een rol hebben binnen de organisatie en het kwaliteitssysteem.

Het magazijn heeft zins kort een nieuwe elektrische pompwagen om het werk te vergemakkelijken. Mevr. Lemstra heeft met de leverancier afgesproken dat er om de 6 maanden onderhoud zal plaats vinden. Om deze afspraak voor iedereen inzichtelijk te houden maakt mevr. Lemstra hiervoor een onderhoudsitem aan. Tijdens het aanmaken van het onderhoudsitem wordt als type extern geselecteerd om zodoende de leverancier van de elektrische pompwagen te kunnen selecteren. Na het invullen van de overige velden wordt in het kalender component de onderhoudsmomenten ingepland voor de komende 3 jaar (duur contract).

Vandaag staat er een onderhoudsbeurt van de elektrische pompwagen op de kalender. Nadat de monteur klaar is met de ondehoudswerkzaamheden, handelt Kees (hoofd magazijn) het planmoment van het onderhoudsitem af door de afhandelgegevens zoals afhandeldatum, kosten, afgehandeld door en opmerking in te voeren en tevens voegt hij het verslag van de monteur toe als bestand. Op kantoor ziet mevr. Lemstra in eQuse Indicate dat het onderhoud aan de elektrische pompwagen heeft plaats gevonden en bekijkt de afhandelgegevens en leest het bijgevoegd verslag.