RFM

Gewijzigd op Fri, 05 Feb 2016 om 03:43 PM

RFM

Registratie Flow Module is een verzamelnaam voor 5 vrijwel identieke modules binnen eQuse Indicate. De RFM modules kenmerken zich door een overeenkomende werkwijze waarbij u zelf registratie- en (eventuele) beoordelingsformulieren samenstelt. Deze formulieren zet u vervolgens in om zaken als klachten, calamiteiten en andere meldingen te registreren.

We onderscheiden de onderstaande 5 RFM modules:

  1. Calamiteiten: De module Calimiteiten is bedoeld voor het registreren van ernstige incidenten.
  2. Kindermishandeling: De module Kindermishandeling is bedoeld voor het registreren van incidenten gerelateerd aan Huiselijk geweld  en/of kindermishandeling.
  3. Klachten: De module Klachten  is bedoeld voor het registreren van klachten.
  4. Meldingen: De module Meldingen wordt gebruikt voor al het overige wat u eventueel zou willen monitoren (bijv. complimenten).
  5. VIM/MIP: De Veilig Incidenten Melden / Melding Incident Patiënt, ofwel de VIM/MIP  module is bedoeld voor het registreren van bedrijfsgevoelige incidenten.

Werkwijze RFM modules

De bovengenoemde RFM modules werken allen volgens vergelijkbare methodiek.  Voordat er überhaupt een registratie gedaan kan worden dient er eerst een  zogeheten registratieflow worden opgezet. Een flow bestaat in de basis uit een registratieformulier, een optioneel extra informatieformulier en een  beoordelingsformulier.

De inhoud van deze formulieren bepaald u door in het samenstelscherm  verschillende formulierelementen op het formulier te plaatsen. De onderstaande afbeelding laat de opbouw van een standaard registratieflow zien.

  1. Het registratieformulier wordt gebruikt voor het registreren van meldingen. U kunt het formulier geheel naar eigen inzicht ontwerpen.
  2. Het beoordelingsformulier gebruikt u voor het beoordelen van registraties.

Wanneer u besluit uw registratieflow extern te publiceren (bekijk het voorbeeld op onze website) dan is het mogelijk om een nog extra informatieformulier in te zetten. Deze stelt u op dezelfde wijze samen als het registratie- en beoordelingsformulier en kunt u gebruiken om de externe registratie aan te vullen.

Het is tevens mogelijk om een registratieflow op te zetten zonder beoordelingsformulier. Dit is handig voor het registeren van meldingen waarbij een beoordeling niet noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij het registeren van complimenten).

Aandachtspunten:

  • U kunt via de module Permissies per gebruiker of per Rol rechten instellen waarmee u onderdelen binnen de RFM modules kunt afschermen of toestaan.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren