Verbeteren

Gewijzigd op Mon, 21 Nov 2016 om 04:27 PM

Verbeteren

Met de module Verbeteren kunt u de verbeteringen voor uw bedrijf beheren. In de module houd u grip op lopenede verbetermaatregelen en borgt u de reeds uitgevoerde verbetermaatregelen. Door het plaatsen van opmerkingen kunt u tussentijdse updates vastleggen.

In de module kalender wordt de einddatum van het verbeterpunt weergegeven, zodat het inzichtelijk is wanneer het verbeterpunt eindigt. Na het afronden van een verbetermaatregel geeft u een resultaat op en heeft u de mogelijkheid om de verbetermaatregel te archiveren.

Aandachtspunten:

  • Een verbeterpunt kan handmatig gearchiveerd of actief gemaakt worden afhankelijk van de huidige status (actief/gearchiveerd) van het verbeterpunt.

Praktijkvoorbeeld

Bij Lemstra Supermarkt werken veel mensen waarvan de meeste medewerkers in meer of mindere mate een rol hebben binnen de organisatie en het kwaliteitssysteem.

Mevr. Lemstra streeft ernaar om haar winkel ten alle tijden optimaal te hebben draaien. Hiervoor doet ze regelmatig een rondje om van alle werkzaamheden een beeld te krijgen en maakt hier aantekening van. Na alle punten te hebben verzameld maakt Mevr. Lemstra hier de benodigde verbeterplannen voor aan en koppelt ieder verbeterplan aan de juiste medewerker. En indien van toepassing plaatst Mevr. Lemstra in een verbeterplan verwijzingen naar de des betreffende modules waar de aanpassing(en) dienen te gebeuren of waar meer informatie staat.

De magazijn beheerder heeft twee verbetermaatregelen op zijn naam gekregen. Een verbetermaatregel die mevr. Lemstra heeft opgemerkt is de indeling van het magazijn. Nadat de verbeteringen zijn doorgevoerd voegt de magazijn beheerder het resultaat toe aan de verbetermaatregel dat de herindeling van het magazijn succesvol is afgerond.

De andere verbetermaatregel is het werken met nieuwe handscanners waardoor artikelen sneller en nauwkeuriger bijgehouden kunnen worden. Na een uitvoerige test blijkt dat de nieuwe scanners niet het gewenste resultaat hebben en de magazijn beheerder geeft in de verbetermaatregel aan dat het resultaat niet succesvol is en motiveert dit.

Tijdens het kwartaal overleg worden de actieve verbetermaatregelen besproken en indien akkoord wordt de verbetermaatregel gearchiveerd. Mevr. Lemstra benadrukt dat een verbetermaatregel alleen gearchiveerd mag worden als de verbetermaatregel tijdens het kwartaal overleg is besproken en akkoord is bevonden om te archiveren. Tevens meldt mevr. Lemstra dat het aanmaken van verbetermaatregelen voor iedereen mogelijk is en stimuleert dit vooral.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek Retour manco product (Flexlijsten) kan mevr. Lemstra met deze gegevens gericht gaan verbeteren. Ze maakt een verbetermaatregel aan voor het afsluiten van een nieuw (prestatie)contract inclusief boeteclausules met de leverancier van de afbakproducten. Tevens maakt ze een verbetermaatregel aan om de plaats en grootte van de houdbaarheidsdatum op de verpakking van de desserts aan te laten passen. Tijdens het opmaken en onderhandelen aangaande het (prestatie)contract voegt mevr. Lemstra opmerkingen aan de verbetermaatregel toe. Na het tekenen van het contract voegt mevr. Lemstra een digitaal kopie van het contract toe aan de verbetermaatregel en zet het resultaat op succesvol. Voor de huismerk desserts heeft mevr. Lemstra een voorbeeld verpakking gekregen met een andere houdbaarheidsdatum grootte en plaats. De grootte is nu wel goed maar de plaats nog niet. De aanmerkingen zijn doorgegeven aan de fabriek en worden tevens als opmerking in de verbetermaatregel verwerkt. Het tweede voorbeeld voldoet wel aan de eisen en mevr. Lemstra vult de resultaatgegevens van de verbetermaatregel in.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren